Finans, Muhasebe, Vergi...
Finansal Muhasebe

Fon Akım Tablosu

İşletmenin belirli ber hesap döneminde sağladığı fon kaynakları­nı ve bunların kullanım yerlerini gösteren tablodur. Bu tabloda fon kavramı para olarak kullanılabilir veya paraya çevrilebilir bütün finansal araçları kapsar. Geniş kapsamlı bir tablodur. Fon Akım Ta­blosu bir işletmenin yatırım ve finansman faaliyetlerini, dönem içinde­ki finansal durumdaki değişiklikleri kapsar. İşletmenin fon yönetimi, yatırım ve finansman politikası hakkında bilgi verir.          
                         
Fon Akım tabloları karşılaştırmada kolaylık ve anlam birliğı sağla­mak amacıyla aşağıdaki özet tek düzen form şeklinde düzenlenir. 
 
 

———FON AKIM TABLOSU——–
 
FON KAYNAKLARI
         FAALİYETLERDEN SAĞLANAN KAYNAKLAR

                  Olağan Kâr
                  Amortismanlar (+)
                  Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (+)
                  Fon girişi sağlamayan gelirler (-)
         OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN SAĞLANAN KAYNAKLAR
                  Olağandışı Kar
                  Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (+)
                  Fon girişi sağlamayan gelirler (-)
         DÖNEN VARLIKLAR TUTARINDAKİ AZALIŞLAR
         DURAN VARLIKLAR TUTARINDAKİ AZALIŞLAR
         KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLARDAKİ ARTIŞLAR
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLARDAKİ ARTlŞLAR
SERMAYE ARTIRIMI
         HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ
FON KULLANIMLARI
         FAALİYETLE İLGİLİ KULLANIMLAR

                  Olağan Zarar
                  Amortismanlar (-)
                  Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-)
                  Fon girişi sağlamayan gelirler (+)
         OLAĞANDIŞI FAALİYETLERLE İLGİLİ KULLANIMLAR
                  Olağandışı Zarar
                  Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-)
                  Fon girişi sağlamayan gelirler (+)
         ÖDENEN VERGİ VE BENZERLERİ
         ÖDENEN TEMETTÜLER
         DÖNEN VARLIKLAR TUTARINDAKİ ARTIŞLAR
         DURAN VARLIKI.AR TUTARINDAKİ ARTIŞLAR
         KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLARDAKI AZALIŞLAR
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLARDAKİ AZALIŞLAR
SERMAYEDEKİ AZALIŞLAR

              
Faaliyetlerden sağlanan kaynaklar veya kullanımlar, olağan faa­liyetler neticesinde elde edilen kâr ve zararların farkından oluşan olağan kâr veya olağan zarardır. Bunlara parasal olmayan (fon hare­keti sağlamayan) amortismanlar, fon çıkışına neden olmayan giderler ilave edilir,  fon girişi  sağlamayan gelirler çıkarılır.
                   
Fon Akım Tablosu, hangi dönem için düzenleniyorsa o dönem ve bir önceki dönem karşılaştırmalı bilanço kalemlerindeki artış ve azalıştan, bir önceki dönem kârından dağıtılan kâr payları ve ödenen vergilerden, o dönemin kâr veya zararından faydalanılarak düzen­lenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir