Finans, Muhasebe, Vergi...
Finansman

Finansal Planlama ve Kontrol

    Finansal Planlama: İşletmenin ihtiyaç duyduğu fonların nereden, ne zaman, ne miktarda sağlanacağını bilmesine ilişkin yapılan tahmindir.

    Stratejik Plan: İşletmenin değerlerini maximize edebilmek için aldığı kararlar bütünüdür. İşletmelerin 2 temel stratejisi vardır; Yatırım ve Finansman

    Bütçe: Planın rakam ile ifadesidir. Bir başka değişle planın finansal tablo haline getirilmiş şeklidir.

    Bütçenin İlkeleri:

1-    Bütünlük İlkesi: Bir işletmede ödeme ve tahsilata yol açacak tüm olaylar dikkate alınır.
2-    Birlik İlkesi: Her birim için ayrı ayrı bütçe hazırlanır. Fakat hepsini kapsayan bir bütçe daha hazırlanır. Buna Genel veya Ana Bütçe adı verilir.
3-    Şefaflık İlkesi
4-    Kesinlik İlkesi
5-    Uzmanlaşma İlkesi
6-    Dödensellik İlkesi
7-    İktisadilik İlkesi

PROFORMO TABLO

    Uzun dönemli planlama faaliyetlerinde kullanılır. Proformo bilanço ve proformo gelir tablosundan oluşur. Tahmini olarak oluşturulurlar.

FİNANSAL PLANLAMADA KULLANILAN YÖNTEMLER

1-    Satışların Yüzdesi Yöntemi: Geçmiş yıllardaki satışlarla gelir tablosu arasındaki ilişkinin gelecek yılda da devam edeceği varsayımına dayanır.

-Kısa süreli tahminlerde kullanılır. Genelde 1 yıl için proformo tabloların hazırlanmasında ve ek finansman ihtiyacında kullanılan bir yöntemdir.
-Satışlarla, ilişki kurulan kalem arasındaki oranın zaman içinde değişmesi bu yöntemin sakıncasıdır.

2-    Regrasyon Yöntemi: Uzun süreli finansman tahmininde kullanılır. Bilanço kalemleri bağımlı değişken, satışlar bağımsız değişken olarak ele alınır.
3-    Oranlar Yöntemi: Fon ihtiyacının tahmininde bu oranlardan faydalanılır.

BÜTÇELER

1-    Pazarlama ile ilgili bütçeler

a-    Satış Bütçesi
b-    Satın Alma Bütçesi
c-    Pazalama Giderleri Bütçesi

2-    Üretim fonksiyonu ile ilgili bütçeler

a-    Hammadde Bütçesi
b-    İşgücü Bütçesi
c-    Genel İmalat Giderleri Bütçesi

3-    Diğer Fonksiyonlarla İlgili Finansal Bütçeler

a-    Yatırım Bütçesi
b-    Genel Yönetim Giderler Bütçesi
c-    Nakit Bütçesi

BÜTÇELEME SÜRECİ

1-    Temel amaçların belirlenmesi
2-    Uzun vadeli plan
3-    Uzun vadeli satış tahmini
4-    Mal karması
5-    Kısa vadeli satış

BÜTÇELEMENİN SAKINCALARI:

1-    Gereken özen gösterilmeden bütçe hazırlanması
2-    Yöneticilerin hayallarinin bütçe olarak ifade edilmesi
3-    Bütçenin bilimsel olmayan yöntemlere göre hazırlanması
4-    Temel amaçların 2. plana itilmesi
5-    Bütçelenin ulaşılması imkansız hedefler çizmesi
6-    Ayrıntıya girilerekasıl amacın gözden kaçırılması
7-    Çalışanların üzerinde baskı unsuru yaratması
8-    Tutucu olması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir