Finans, Muhasebe, Vergi...
Vergi Hukuku

Elektronik Ortamda Gönderilmesi Zorunlu Hale Getirilen Beyannameler

Vergi beyannameleri ve bildirimlerinin internet ortamında gönderilmesi uygulaması ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı 03/03/2005 tarihinde bir tebliğ yayınlamıştır. 346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bazı beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu kılınmıştır.

Hangi Beyannamelerin Elektronik Ortamda Gönderilmesi Zorunlu ?
-Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi,
-Kurumlar Vergisi Beyannamesi,
-Geçici Vergi Beyannamesi,
-Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi (2/a beyannamesi hariç),
-Özel İletişim Vergisi Beyannamesi,
-Şans Oyunları Vergisi Beyannamesi

Kimler Beyannamelerini Elektronik Ortamda Göndermek Zorunda ?
31/12/2004 tarihi itibariyle aktif toplamı 200 milyar Türk Lirasını veya 2004 hesap dönemine ait ciroları toplamı 400 milyar Türk Lirasını aşan ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Geçici Vergi Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.

Özel tüketim vergisi, özel iletişim vergisi ve şans oyunları vergisi mükellefleri, yukarıda yer alan hadlerle sınırlı olmaksızın Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi, Özel İletişim Vergisi Beyannamesi ve Şans Oyunları Vergisi Beyannamesini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.
Beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilen mükelleflerin, bağlı bulundukları vergi dairesinin tam otomasyonlu olması gerekmektedir.

Uygulamaya Ne Zaman Başlanacak ?
Mükelleflerden beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda olanlar,
-2004 yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini 15 Mart 2005 tarihine kadar,
-2004 yılı hesap dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesini 15 Nisan 2005 tarihine kadar ,
-2005 yılının birinci geçici vergi dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesini 10 Mayıs 2005 tarihine kadar ,
-15-30 Nisan 2005 dönemine ilişkin (1) sayılı listeye ait Özel Tüketim Vergisi Beyannamesini 10 Mayıs 2005 tarihine kadar ,
-1-30 Nisan 2005 dönemine ilişkin (2/b), (3) ve (4) sayılı listelere ait Özel Tüketim Vergisi Beyannamelerini 15 Mayıs 2005 tarihine kadar ,
-Nisan 2005 dönemine ilişkin Özel İletişim Vergisi Beyannamesini 15 Mayıs 2005 tarihine kadar ,
-Nisan 2005 dönemine ilişkin Şans Oyunları Vergisi Beyannamesini 20 Mayıs 2005 tarihine kadar
beyannamelerini doğrudan ya da yetki verilmiş aracılar kanalıyla elektronik ortamda göndereceklerdir.

Elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu getirilen beyannamelerin, elden veya posta ile gönderilmeleri durumunda özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir