Finans, Muhasebe, Vergi...
Vergi Mevzuat

Elektrik, doğal gaz dağıtım şirketleri ve OSB tüzel kişiliklerinin abone ve tüketim bilgilerini gönderme süreleri birer ay uzatıldı

21 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 424 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca; elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri ile organize sanayi bölgesi (OSB) tüzel kişiliklerinin, 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla;

    İşyeri elektrik ve doğalgaz tüketim bilgilerini, tüketim bilgilerinin okunduğu dönemi, Yeni tesis edilen, değişen veya kapanan aboneliklere ilişkin abone bilgilerini, abonelik işleminin tesis edilmesini

izleyen ikinci ayın 14. günü saat 24.00’e kadarelektronik ortamda Maliye Bakanlığına (Gelir İdaresi Başkanlığı BTRANS aracılığıyla) göndermeleri gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir