Finans, Muhasebe, Vergi...
E-ticaret

E-Ticaret Makaleleri

ALAN Üstün, "İKTİSADİ ARAŞTIRMADA İNTERNETİN ETKİN KULLANIMI", Dış Ticaret Dergisi, Temmuz 2002, Sayı:25.

ALTINTAŞ M.Hakan, "MÜŞTERİ ve TEDARİKÇİ İLİŞKİSİNDE KURUMLAR ARASI BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANIMI", Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, 1998, Yıl: 16, Sayı: 1.

ANBAR Adem, "Online Yatırımlar ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:3, Sayı:3, 2001, s.1.

ANBAR Adem, "E-Ticarette Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri", Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, Kasım 2001, Sayı 2.

ANBAR Adem , "E-TİCARETTE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ" , Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, 2001, Yıl: 19 SAYI: 4.

BOZKURT Veysel, "KOBİ'LER VE ELEKTRONİK TİCARET", Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, 1999, Yıl: 17 SAYI: 3.

COŞKUN Ali, ""Vadeli İşlemler Piyasalarında Elektronik Ticaret ve İMKB Vadeli İşlemler Piyasası" Banka: Mali ve Ekonomik Yorumlar, Yıl: 39, No: 5, Mayıs 2002, sayfa: 77-91.

COŞKUN Neslihan, "Elektronik Ticaretin Gelişiminde Temel Dinamikler ve Gelişimi Önündeki Engeller", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, YIL: 2004 / CİLT: 13 / SAYI: 2

ÇUKADAR Sami & Sönmez ÇELİK İnternete Dayalı Uzaktan Öğretim ve Üniversite Kütüphaneleri / Web-Based Distance Learning and University Libraries", Doğuş Üniversitesi Dergisi, Ocak 2003, Cilt:4, Sayı 1, s.31.

DEMİR Recep, "ÜLKELERİN ELEKTRONİK TİCARETE HAZIRLIK DEĞERLENDİRMESİ (Türkiye İçin Bir Değerlendirme)", Dış Ticaret Dergisi, Temmuz 2001, Sayı:22.

DEMİREL İnci, "HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN YÜKSELİŞİ", Dış Ticaret Dergisi, Ekim 2002, Sayı:26.

DÖNMEZ Sami, "TÜRK CUMHURİYETLERİ ve İNTERNET BAĞLANTILARI", Dış Ticaret Dergisi, Ocak 2002, Özel Sayı.

İÇÖZ Orhan, İge TAVMERGEN & Pınar ÖZDEMİR "Hizmet Pazarlamasında Internet Kullanımı", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:1, Sayı:3, 1999.

İNAN Hilal, "Yeni Bir Pazarlama Aracı Olarak İnternet ve Firmalar Arası Pazarlamada İnternet Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Sınıflandırılması", Çukurova Üniverisitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2002, Cilt:9, Sayı:9.

KARAMUSTAFA Kurtuluş, Durdu Mehmet BİÇKES,Şevki ULAMA, "Türkiye'deki Konaklama İşletmelerinin İnternet Web Sitelerini Değerlendirmeye Yönelik Bir Çalışma", Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 2002, Sayı:19.

NEMLİ Esra, "Elektronik Ticarette Toplam Kalite Yönetimi", KalDer Forum, Temmuz-Ağustos-Eylül 2002.

SARI, Yaşar, Metin KOZAK, "Turizm Pazarlamasına İnternetin Etkisi: Destinasyon Web Siteleri İçin Bir Model Önerisi", Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, Mayıs 2005, Sayı 9, s.248.

ŞENTÜRK Aysan, "WEB-TABANLI SINIFLARIN OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, CİLT: 18 SAYI: 1 KIŞ DÖNEMİ OCAK 2000

ŞENTÜRK Aysan, "WEB-TABANLI EĞİTİM SİSTEMİNİN KURULUM AŞAMALARININ İNCELENMESİ", Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, CİLT: 18 SAYI: 1 KIŞ DÖNEMİ OCAK 2000.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir