Finans, Muhasebe, Vergi...
İşletme Bölümleri

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü

DEÜ İşletme Bölümü, gerek imalatçı ve üretici işletmelerde gerekse hizmet üreten işletmelerde imalat, üretim ve işletme yönetimi faaliyetlerinin daha verimli biçimde gerçekleştirilebilmesi izlenilebilecek yöntem ve teknikler konusunda araştırma ve eğitim yapar. Eğitim süresi 4 yıl olan Bölümün amacı; üretim, imalat, yönetim ve denetim alanlarında verimliliğin arttırılabilmesini sağlayabilecek bilgi ve becerilerin öğrencilere kazandırılmasıdır. Bu amaca yönelik olarak eğitimin ilk yılarında öğrencilere, matematik, ekonomi, işletme bilimi, hukuk gibi temel dersler, daha sonraki yıllarda ise üretim yönetimi, pazarlama, yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman gibi uzmanlık dersleri verilmektedir. İşletme Bölümü’nde yapılan öğretimin yanında verilen eğitimin kapsamında öğrencilerin,; iyi bir yöneticinin sahip olması gereken sabır, anlayış, hoşgörü, duyarlılık, girişimcilik, yetki ve karizmanın yerinde ve zamanında kullanılabilmesi alışkanlıklarını kazanmaları hedeflenmektedir.

İşletme Bölümünü bitiren öğrenciler Lisans Diploması almaya hak kazanırlar ve işletmeci ünvanı ile çalışma olanağına kavuşurlar. İşletmeci, çalıştığı kurumun sahip olduğu olanakların en iyi biçimde kullanılabilmesini sağlayacak çalışma ortamını yaratır ve yapılan işlemleri denetler. Ayrıca; ürünleri geliştirmek, satışları arttırmak, finansman sağlamak ve finansal olanakları ekonomik anlamda kullanabilmek, işletme koşullarına uygun bir istihdam politikası izlemek, çalışanları verimli olacakları alan ve ortamlarda çalıştırmak ve onları işlerine özendirmek iyi bir işletmeciden beklenenler arasında yer almaktadırlar.

İşletme Bölümü mezunları kamu kuruluşlarında ve özel sektör kuruluşlarında görev alabilirler, ya da kendi işletmelerinde çalışabilirler. Daha önceden belirtilen yönetici özelliklerine sahip olan, bunları kişisel yetenekleri ile birleştirebilen ve yaratıcı çalışmalarının geçerliliğini çevrelerine ispatlayabilen mezunlarımız rahatlıkla iş bulabilmektedirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir