Finans, Muhasebe, Vergi...
İstatistik

Cochran Q Testi, Kruskal-Wallis Testi ve Spearman Sıra Korelasyon Testi

Cochran Q Testi

Nominal ölçekli ikiden fazla bağımlı gözleme ait bilgiler için geliştirilmiş çift taraflı bir testtir. Örneğin üretilen bir mal için hazırlanan k adet reklam filminden hangisinin daha etkili olduğunun tespiti için rassal olarak seçilen belirli sayıdaki izleyiciye çekilen filmler arasında en çok beğendiklerine 1, diğerlerine 0 vermeleri istenir. Daha sonra hipotezler oluşturulup test gerçekleştirilmeye başlanır.

Kruskal-Wallis Testi

Kruskal-Wallis testi, (k>2 olmak üzere) k farklı, bağımsız ana kütleden elde edilen örneklerle, ana kütlelerin benzer yapıda olup olmadığının araştırılmasına dayanır.

Spearman Sıra Korelasyon Testi 

Spearman korelasyon katsayısı ilişkilerin derecesi ve yönünün ölçülmesinde kullanılan bir yöntemdir. Katsayının hesaplanması için iki yöntem vardır. 

Ayrıntılı Dosyayı indirmek için>>  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir