2015/31 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile başlatılan Nihai Gözden Geçirme Soruşturması sonucu: 

Soruşturma sonucunda damping önlemine karar verilmiş olup, uygulamaya ilişkin tablo aşağıda yer verilmiştir.
damping listesi

Tebliğ hükümleri Ekonomi Bakanınca yürütülecek olup, yayımı tarihinde (11.08.2016) yürürlüğe girmiştir.