Finans, Muhasebe, Vergi...

Transfer Fiyatlandırması

image
Transfer Fiyatlandırması

Transfer Fiyatlandırması Raporu

image Transfer fiyatlandırması adı altında düzenlenen örtülü kazanç dağıtımı müessesesinde, ilişkili kişilerle yapılan işlemlerde fiyatın ilişkiden etkilenip etkilenmediğinin tespiti ve delillendirilmesi, müessesenin özünün gerektirdiği şekilde ayrı bir düzene bağlanmıştır.

Kurumlar Vergisi Kanunu bu konuda uygulanacak usulleri belirleme yetkisini Bakanlar Kuruluna bırakmış, Bakanlar Kurulu'da 2007/12888 sayılı Kararında bu belirlemeleri yapmıştır. Anılan Kararın 18. maddesinde transfer fiyatlandırmasında belgelendirmenin amacı, transfer fiyatlandırmasına ilişkin sürecin anlaşılması ve hesaplamaların ayrıntılarının gösterilmesini temin olarak belirlenmiştir. Bu amaçla da mükelleflere bir "Transfer Fiyatlandırması Raporu" hazırlatma yükümlülüğü ihdas edilmiştir.

Bu Raporları, ilişkili kişilerle işlem yapan, büyük mükellefler vergi dairesine bağlı kurumlar vergisi mükellefleri yurt içi ve yurt dışı işleri, diğer kurumlar vergisi mükellefleri ise sadece yurt dışı işlemleri için hazırlatmak durumundadırlar. Transfer fiyatlandırması hükümlerine tabi gelir vergisi mükellefleri için böyle bir Rapor hazırlatma yükümlülüğü öngörülmemiştir.