Finans, Muhasebe, Vergi...

SMMM Yeterlilik – Finansal Muhasebe

SMMM Yeterlilik - Finansal Muhasebe

Finansal Muhasebe Kısa Notlar

Fiili kasa kayıtlı kasa işleyişinin yevmiye kayıtları Sevgili arkadaşlarım, Bugün ilk anlatım olması sebebiyle muhasebenin tanımıyla başlamak istiyorum MUHASEBE NEDİR: Muhasebenin tanımını yapmazdan önce bir işletme tanımı yapmakta yarar vardır, işletme: insan ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetleri sağlamak amacıyla üretim faaliyetlerinde bulunan iktisadi birimlerdir.öyle ise taktir edersiniz ki böyle bir işletmenin varlıkları vardır, borçları vardır. işte işletmenin varlıklarında ,işletmenin borçlarında artış ve azalış meydana getiren mali nitelikteki işlemleri ,
SMMM Yeterlilik - Finansal Muhasebe

Finansal Muhasebe Çıkmış Sorular

Çıkmış sorular

1-Bilanço tanım : Bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıkları ile bu varlıkların sağladığı kaynakları sınıflandırmış bir şekilde gösteren mali tablodur

2-Gelir tablosu : Bir işletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyetler ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net karını veya dönem net zararını kapsayan mali tablodur.

SMMM Yeterlilik - Finansal Muhasebe

Genel Muhasebe Çalışma Sunumları

http://yadi.sk/d/OVY9sXDXSEy6V