Kategori: SMMM

10 Haziran

Sevgili arkadaşlar, ekteki sunumu ekleriyle beraber çalışmanız durumunda hemen hemen bütün sınavı kapsayacak bir birikime sahip olacaksınız. https://docs.google.com/presentation/d/1tYVjRD1uZao-4Mq-CO5Tc9IhvfDMMEKBTpgbiDdutCk/

Daha fazla oku
04 Haziran

İşçi- İşveren-İşyeri : Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye veya tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren denir. İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi ve maddi olmayan unsurlarla işçinin birlikte örgütlendiği yere işyeri denir.İşin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı olan yerler ile dinlenme, yemek, uyku, […]

Daha fazla oku
04 Haziran

Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemelerinin görevlerine giren uyuşmazlıkların çözümü bu kanunda gösterilen usullere tabidir. İdari Dava Türleri : İptal Davaları : İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı mefaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalardır. Tam Yargı Davaları : İdari işlem ve eylemlerden dolayı […]

Daha fazla oku
04 Haziran
Soru 1: Gerçek ve tüzel kisiligin sona ermesinin ne sekillerde oldugunu açiklayiniz. Soru 2: Özel hukuk dava türlerini ve savunma imkanlarini yaziniz. Soru 3: Sebepsiz zenginlesmenin unsurlarini kisaca açiklayiniz. Soru 4: Ticari defter tutulmasinin ticaret hukuku ve kamu hukuku açisindan önemini kisaca anlatiniz. Soru 5: Genel haciz yoluyla takibin asamalarini kisaca anlatiniz. Soru 6: Kefalet [...] Daha fazla oku
04 Haziran

1. VUK madde 13 te belirtilen mücbir sebep hallerini sayarak, doğurduğu sonuçlarını belirtiniz? 2. Özel ödeme zamanlarını belirtiniz? 3. Resen tarh sebeplerini sayarak sonuçlarını belirtiniz?

Daha fazla oku
04 Haziran

Fiili kasa kayıtlı kasa işleyişinin yevmiye kayıtları Sevgili arkadaşlarım, Bugün ilk anlatım olması sebebiyle muhasebenin tanımıyla başlamak istiyorum MUHASEBE NEDİR: Muhasebenin tanımını yapmazdan önce bir işletme tanımı yapmakta yarar vardır, işletme: insan ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetleri sağlamak amacıyla üretim faaliyetlerinde bulunan iktisadi birimlerdir.öyle ise taktir edersiniz ki böyle bir işletmenin varlıkları vardır, borçları vardır. […]

Daha fazla oku
04 Haziran

Çıkmış sorular 1-Bilanço tanım : Bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıkları ile bu varlıkların sağladığı kaynakları sınıflandırmış bir şekilde gösteren mali tablodur 2-Gelir tablosu : Bir işletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyetler ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net karını veya dönem […]

Daha fazla oku