Finans, Muhasebe, Vergi...

Yönetim ve Organizasyon

Uncategorized

Sık Rastlanan Yönetici Hataları (Yöneticilik Hataları)

Hepimizin ağzında bir değişim, bir yenilik, bir inovasyon var. Özüne inmediğimiz bu kelimelerle bunları sadece işin bir parçası haline getirerek anlamından uzaklaştırıyoruz. Böylece amaçlarımızı doğru olarak belirlemek çok zor bir hal alıyor. Yönetmek; becerilerin, tecrübenin ve zekanın iletişimle bir araya gelmesiyle hakkını verebileceğiniz bir şekle kavuşacaktır. 
Yönetim ve Organizasyon

Zaman Tasarruf Edici Yöntemler

*Erken kalkın*Uyanır uyanmaz yataktan kalkma isteği yaratmak için her gün kendinize eğlence ve keyif verecek bir düşünce geliştirin.*Günlük giyeceklerinizi ve çantanızı akşamdan hazırlayın.*Güne olumlu başlayın, pozitif düşünmeye çalışın.*Sağlığınızı koruyun, varsa…
Yönetim ve Organizasyon

Zaman Kayıpları ve Verimlilik

Örgütlerde başarı için anahtar kavram olan verimliliği arttırmanın yollarından biri de düşük verimliliğe neden olan etmenlerin ortadan kaldırılmasıdır. Bu konudaki bilimsel yaklaşımın Fredrick TAYLOR ile başladığını söyleyebiliriz. Hepimizin bildiği gibi…
Yönetim ve Organizasyon

Karar Vermek

“En büyük zaman hırsızı kararsızlıktır!” diyor Charles Flory. Endişe o kadar yıkıcı bir şeydir ki, kişiyi daha günlük işlerine başlamadan yorar. Asıl kabul edilmesi zor olan, kötü bir kararın, hiç…
Yönetim ve Organizasyon

Zaman Yönetimi

Zaman yönetimi, amaçlara ve hedeflere ulaşmada önemli bir kaynak olan zamanı verimli kullanma çabasıdır. Zaman yönetiminde söz konusu olan, mevcut zamanda nelerin yapılabileceğinin planlanmasıdır. Elbette ki, zamanımızın tamamına yakınını çalışarak…
Yönetim ve Organizasyon

Zaman Yönetiminin Önemi

Zamanı verimli kullanma isteğinin çoğunlukla erişkin insanlarda görülen bir davranış biçimi olduğu gerçektir. Çocuklarda bile zaman kavramının iki yaşından sonra gelişmeye başladığını bilmemiz, erişkinlerde bunun ne kadar önemli ve anlamlı…
Yönetim ve Organizasyon

Zaman Yönetimi İle İlgili Öneriler

Zaman yönetiminin uygulanmasına ilişkin olarak bütün kaynaklarda yazarların kişisel tecrübelerine dayalı görüşlerinin ağırlık kazandığı tavsiyeler bulunmaktadır. Bunlardan önemli olduğunu değerlendirdiğimiz öneriler aşağıda sıralanmıştır:1. Zamandan ne beklendiğinin ortaya koyulması, öncelikle hedeflerin…
Yönetim ve Organizasyon

Zaman Yönetimini Engelleyen Nedenler

Değişen dünya ile beraber sorunlarımız da değişmektedir. Özellikle zamansızlık, günümüz insanı için en büyük sorundur. Bu sorun toplumumuzda da her kesimden insanı etkilemektedir. Bu sorunun üstesinden gelebilmek için, insanlar düzenli…
Yönetim ve Organizasyon

Zamanı Etkin Kullanmak

Zamanı etkin kullanmak için, kişi öncelikle bu konuda istekli olmalı ve kendisine yardımcı olacak alışkanlıklar kazanmalıdır. Çalışma hayatında bu alışkanlıkların önemi daha da artar. Ayrıca, kişide çalışma ahlakı nosyonunun gelişmesi…
Yönetim ve Organizasyon

Zamanın Yönetimle İlişkisi, Yönetimin Zaman Boyutu

Yönetimin amacı, en genel anlamıyla, organizasyonun amaçlarına ulaşmak için elde mevcut kaynakları en rasyonel biçimde bir araya getirerek verimliliği ve etkililiği sağlamak ve üretim süreçlerinin yönlendirilmesidir. Bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için…