Finans, Muhasebe, Vergi...

Vergi Hukuku

Muhasebe

Yurt dışı reklamasyon kesintilerinin gider yazılabilmesinin şartları

1- a)Müşterinin vereceği fatura,
Vergi Hukuku

E-defter tutma zorunluluğu getirilen mükelleflerin başvuru ve defter tutmaya başlama süreleri

421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamındaelektronik defter tutma zorunluluğu bulunan mükelleflerden; - Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayı içerisinde başvuranların 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren, - Elektronik…
Vergi Hukuku

Kurye ile yurt dışından gelen eşyalar için gümrükte beyan

Ticari nitelikteki ve değeri 100 EUR'yu aşan malların mutlaka gümrükte beyanı ve gerekli vergilerinin ödenmesi gereklidirYolcu beraberinde şirket için getirilen malların da gümrükte beyanı ayrıca zorunluluktur. Aksi bir durumda gümrükte…
Vergi Hukuku

Vergi Teşvikleri Sil Baştan

15 Nisan 2008 tarihli DÜNYA Gazetesi'nin manşeti "Teşvik sistemi sil baştan" şeklindeydi. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun yeniden yazılmasıyla başlayan süreç dikkate alınırsa vergi kanunları sil baştan demek de mümkün.

15 Nisan 2008 tarihli DÜNYA Gazetesi'nin manşeti "Teşvik sistemi sil baştan" şeklindeydi. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun yeniden yazılmasıyla başlayan süreç dikkate alınırsa vergi kanunları sil baştan demek de mümkün.

Teşvik sistemi ve vergi sistemi sil baştan düzenleniyorsa, vergi teşviklerinin de sil baştan yenilenmesi kaçınılmaz. Teşvik dendiğinde ilk akla gelen vergi teşvikleri olduğuna göre biri diğerinin doğal sonucu.

Vergi Hukuku

Sahte Fatura

Sahte faturayı tanımanız ya da bundan korunmanız önemli. Çünkü olayda, parasal boyutuyla birlikte, hapis cezasına varan gerçekten ağır bir yaptırım silsilesi bulunuyor. Dolayısıyla, ticaretle uğraşıyor olsam sanırım başıma gelmesinden en…
Vergi Hukuku

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler

Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar 31/12/2013 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisnadır. - Bu bölgelerde çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge…
Vergi Hukuku

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi, Terkini Ve Mahsubu Konusunda Yapılan Son Düzenlemeler

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun [1] gereğince, Türk parasının kıymetinin korunması hususunda kararlar alınmasına Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Bakanlar Kurulu bu yetkisini kullanarak; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32…
Vergi Hukuku

Serbest Bölgelerde Uygulanan Vergisel Teşvikler

Serbest bölgeler gümrük bölgesi dışında sayılırlar. 3218 sayılı Kanun'a göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin, - Bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları faaliyet ruhsatlarında belirtilen…
Vergi Hukuku

Kira Gelirleri

Gelir Vergisi Kanunu’nun 70 ’nci Maddesi’nde yazılı mal ve hakların (arazi, bina, haklar, motorlu taşıtlar vs.) kiraya verilmesinden elde edilen gelirler “Gayrimenkul Menkul Sermaye İradı” olarak adlandırılırlar ve belli koşullarda…
Vergi Hukuku

Limited Şirket ve Kuruluşu

Limited Şirket Kuruluşu İçin Takip Edilecek İşlemler Dilekçe ekinde, kurucuların imzaları noterce onaylanmış 3 nüsha şirket ana sözleşmesi ile Bakanlığa başvurulur. Şirketin kurulması uygun olduğunda izin yazısı hazırlanarak imza makamına…