Finans, Muhasebe, Vergi...

Risk Yönetimi

Risk Yönetimi

Denetim elemanı için esaslar

 Piyasa gözetim ve denetimini yürütecek elamanların 'seçimi ve yektilendirilmesi' belirlendi

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında yapılacak piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yürütmek üzere Bakanlık tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarının seçilmesine ve yetkilendirilmesine dair usul ve esaslar belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, "Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetlerinde Çalışacak Denetim Elemanlarının Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Risk Yönetimi

İç Denetim Ekibinin Kurulması

İç denetim uygulamalarının yürütülebilmesi için:>>İç Kaynaklar - Organizasyon denetim faaliyetleri için kurum içinde İç Denetim Departmanı oluşturabileceği gibi süregelen görevlerde bir kısım denetim uygulamalarını görev tanımına ekleyebilir (çevresel, güvenlik vs.…
Risk Yönetimi

İç Denetim ve İç Kontrol

İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek, geliştirmek amacına…
Risk Yönetimi

Kobilerde İç Kontrol

İç Kontrol Sistemi Ve KOBİ'lerİç Kontrol ; şirket sahipleri, yöneticileri ve çalışanları tarafından oluşturulan bir süreçtir. İç Kontrol Sistemi ile aşağıdaki hedeflerin elde edilmesi amaçlanır.         ·         Faaliyetlerin etkin ve verimli…
Risk Yönetimi

İç Denetim

İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek, geliştirmek amacına…
Risk Yönetimi

Finansal Zekâ

Ekonominin darboğazda olduğu bir dönemde krizi neler yaparak en az zararla atlatabileceğinizi ya da bundan nasıl kazançlı çıkabileceğinizi düşündünüz mü? Krizi sadece eleştirdiniz mi yoksa kendinizden başlayarak farklı birşeyler mi yapmaya başladınız? Robert Kiyosaki’nin Zengin Baba Yoksul Baba isimli kitabındaki çözüm yollarını paylaşmaya ne dersiniz?
Risk Yönetimi

Riskleri Yönetmek

İş hayatında başarı için risklerle barışık olmak ve onları yönetebilmek gerekiyor.  Risk olmazsa, getiri de olmaz.  Girişimcilik de önemli bir meziyet olmaktan çıkar.  Kurumlar riskleri yönetirken çeşitli yöntemler kullanıyorlar.  Bu nedenle riski önlenmesi gereken bir durum olarak değil, kazanç sağlanabilecek bir durum olarak görmek başarı için gerekli bir tutum oluyor.
Risk Yönetimi

Risk Nedir? Risk Yönetimi Nedir?

Risk, belirli bir zaman aralığında, hedeflenen bir sonuca ulaşamama, kayba ya da zarara uğrama olasılığıdır. Gelecekte oluşabilecek potansiyel sorunlara, tehdit ve tehlikelere işaret eder. Risk genellikle tam ve net olarak bilinemez ya da öngörülemez (belirsizlik), zamana bağlı olarak değişir. Sonuç üzerinde olumsuz etkileri vardır. Yönetilebilir bir olgudur.
Risk Yönetimi

Basel II

1988'de ilk Basel uzlaşısı kabul edildiğinde bankacılık sektörü için çok önemli bir adım atılmış, uluslararası aktif bankalar arasında sermaye yeterliliği konusunda ortak bir standart kabul edilmiş oldu.

Risk Yönetimi

Risk Yönetim Metodları

İşletmelerin karşı karşıya kaldıkları risklere, risk yönetimi amacıyla bakıldığında, kullanılan enstrümanlar şunlardır.• Sigorta• Hedging• Vadesiz döviz piyasaları (“spot markets”)• Vadeli döviz piyasaları (“forward markets”)• Gelecek döviz piyasaları (“futures markets”)• Opsiyonlu…
  • 1
  • 2