Finans, Muhasebe, Vergi...

Maliye Politikası

Maliye Politikası

Türkiye’de Bütçenin Uygulanması

Maliye Bakanlığı’nın görevleri nelerdir? Maliye Bakanlığı’nın teşkilat yapısı nasıldır?

Maliye Bakanlığının kuruluş amacı: Maliye politikalarının hazırlanmasına yardımcı olmak, maliye politikasının uygulanması, uygulamanın izlenmesi ve denetlenmesi hizmetlerini yapmak olarak tanımlanmaktadır. Maliye politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak, maliye politikasını uygulamak, devletin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak, harcama politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması ile Devlet bütçesinin hazırlanması, ...

Maliye Politikası

Maliye Politikalarının Etkileri ve Eksikleri

Etkileri nicel olarak görülebilen iktisadi hareketler (enstrümanların), kalitatif (nitel) hareketlere göre daha kolay kontrol edilebilir ve yönlendirilebilir. Bir çok neden serbest maliye politikasını yanlış yönlendirebilir.