Finans, Muhasebe, Vergi...

İletişim

İletişim

Sözsüz İletişim

İletişimin diğer öğelerinden biride sözsüz iletişimdir. Günlük yaşamda gerçekleştirilen ilişkilerde başvurulan bir yöntemdir. Sözsüz iletişim bazen anlam yaratmada, çoğu kez bilincinde olmaksızın ama kaçınılmaz olarak sürekli kullanılan bir iletişim biçimidir.İletişimde…
İletişim

Doğru İletişimin Sırları

Kurduğunuz iletişimin 3 boyutu vardır: >>İçerik: Neler söylüyorsunuz?>>Ses Tonu: Başkaları sizi nasıl duyuyor?>>Duruş: Başkaları sizi nasıl görüyor? Gözleriniz, yüz ifadeniz, duruş şekliniz ve hareketleriniz neler söylüyor? Anlatmaya çalıştıklarınız ile kullandığınız…
İletişim

Konuşma Ve Yazmanın Karşılaştırılması

Dinleme ve oku­ma arasındaki farklar şöyle sıralanabilir:Yazar>>Okuyucu göremez.>>Tepki veremez. >>Yalnızca sözcüklere dayanır.>>Sözcüklerini dikkatle seçer, ama onları değiştiremez.>>Konuyu yalnızca bir kere açıklar; okuyucu ancak tekrar okuyabilir.Konuşmacı >>Dinleyiciyi görebilir.>>Yavaşlayabilir, hızlanabilir, tekrarlayabilir, dinleyicilerle…
İletişim

Yazı Daha Mı Etkili Bir İletişim Kanalıdır?

 Bir iş ortamında konuşamadıysanız, başka nasıl iletişim kurabilirsiniz? Bunun yanıtı büyük olasılıkla “yazı” ile’dir. Peki, yazma ile konuşma arasındaki fark nedir?

İletişim

Eğitimde İletişim

Eğitimde İletişimin Önemi Nedir?   Birçoğumuz öğretemeyen öğretmenler ve eğitemeyen eğitmenler görmüş bulunuyoruz. Belki elimizdeki konu hakkında dünyanın en önde gelen otoritesi olabiliriz, ancak bilgiyi diğer kimselere gönderme ve aktarma konusunda…
İletişim

İletişimin Tanımı ve İşlevselliği

Sözlük ve diğer kaynaklar iletişim için birçok farklı anlamlar sıralamaktır: Şartları göz önüne getirin: Bildirme ve göndermenin bir sanatı ya da unsuru... aktarılan unsurlar ya da bilgiler... not ya da…