Finans, Muhasebe, Vergi...

İşletme Bölümleri

İşletme Bölümleri

İşverenin tercihi yüksek lisans ve MBA

İş dünyasında yükselmek isteyenler, yüksek lisans programlarını ve MBA'i tercih ediyor. Çalışanlar için MBA, kariyer geliştirmek amacıyla şirket ve sektör değiştirmelerine destek olan bir diploma olarak değerlendiriliyor Akademik kaygılardan çok piyasanın beklentilerini karşılama çabasıyla yüksek lisans programlarına yönelen bireylerin tercihi MBA oluyor. Üst ve orta düzey yöneticilerden MBA sahibi olanların sayısı arttıkça programa ilgi de büyüyor.

 

İşletme Bölümleri

Almanca İşletme ve İşletme Enformatiği Bölümleri

Almanca İşletme ve İşletme Enformatiği Bölümleri, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne bağlı olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümetleri arasında yapılan milletlerarası anlaşma çerçevesinde (Resmi Gazete 11.06.1991) kurulmuş ve aynı yıldan itibaren eğitime başlamıştır.

İşletme Bölümleri

Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü

Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencilerine, İşletme'de Lisans derecesi (BA) veren bir program sunmaktadır. İşletme Bölüm’ümüzün amacı Türkiye’de en çok tanınan ve öğrenciler tarafından en çok tercih edilen bir bölüm olmaktır. Bu doğrultuda İşletme bölümü yüksek kalite ve standartlarda eğitim ve öğretim programları sunmakta, aynı zamanda yayınlarla bilimsel çalışmalara da katkı sağlamaktadır. Bölümümüze her yıl ÖSS sınav sonuçlarına göre ilk %1.8’lik dilim içersinde bulunan 100 yeni öğrenci katılmaktadır. Lisans programımızda öğretim dili İngilizce olduğundan, öğrencilerimizin İngilizce Yeterlilik Sınavı’nı geçmeleri, geçememeleri durumunda bir yıl süreli İngilizce  Hazırlık Programına devam etmeleri zorunludur.
İşletme Bölümleri

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü

DEÜ İşletme Bölümü, gerek imalatçı ve üretici işletmelerde gerekse hizmet üreten işletmelerde imalat, üretim ve işletme yönetimi faaliyetlerinin daha verimli biçimde gerçekleştirilebilmesi izlenilebilecek yöntem ve teknikler konusunda araştırma ve eğitim yapar. Eğitim süresi 4 yıl olan Bölümün amacı; üretim, imalat, yönetim ve denetim alanlarında verimliliğin arttırılabilmesini sağlayabilecek bilgi ve becerilerin öğrencilere kazandırılmasıdır. Bu amaca yönelik olarak eğitimin ilk yılarında öğrencilere, matematik, ekonomi, işletme bilimi, hukuk gibi temel dersler, daha sonraki yıllarda ise üretim yönetimi, pazarlama, yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman gibi uzmanlık dersleri verilmektedir.
İşletme Bölümleri

Muğla Üniversitesi İşletme Bölümü

Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nün temeli, 21 Ocak 1975 tarihinde Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ne bağlı olarak kurulan Muğla İşletmecilik Yüksekokulu (MİYO)'na dayanmaktadır. Sözü edilen yüksekokul, 1982 yılından itibaren de Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muğla İşletmecilik Yüksekokulu'na bağlanmıştır. 1992 yılında Muğla Üniversitesi'nin kurulmasıyla MİYO'nun adı ve bağlantısı değiştirilerek Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine dönüştürülmüş ve İşletme Bölümü 1992-1993 eğitim-öğretim yılında fakülte bünyesinde faaliyetini sürdürmüştür. 1993-1994 eğitim öğretim yılında da İşletme Bölümü'nün ikinci öğretimi devreye girmiştir.
İşletme Bölümleri

Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü

 YTÜ İşletme Bölümü, 1996 yılından bu yana eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Sürekli gelişen fiziksel alt yapısı, öğretim üye ve yardımcıları ile öğrencilerine yüksek öğrenim olanağı tanımaktadır.

Bölümün amacı, özel ve kamu sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli, bilgili yetenekli, kültürlü, analitik düşünme yeteneğine sahip işletmeciler yetiştirmektir.
İşletme Bölümleri

ODTÜ İşletme Bölümü

 İşletmecilik, özel sektör ve kamu kuruluşlarınındeğişen çevre koşullarına uyumgöstererek etkin, kârlı ve verimli bir şekilde yönetilmelerine yönelik esasları kapsayan bir bilim dalıdır. Bubilim dalı, işletmelerde amaçların doğru olaraksaptanması ve gerçekleşmesi, kaynaklarınetkin kullanımı, strateji ve değişim yönetimi,örgüt geliştirme ve genel yönetim,üretim/hizmet yönetimi, finansman, muhasebe,pazarlama, insan kaynakları yönetimi veyönetim bilişim sistemleri gibi alanlarla ilgilitemel işletmecilik kavramlarına dayanır.

İşletme Bölümleri

Galatasaray Uni. İşletme Bölümü

 

İşletme Bölümü`nün temel amacı, Türk, Fransız ve İngiliz diline dayanan eğitim modeliyle uluslararası işletmelere yönetici adayları yetiştirmektir. 

İşletme Bölümleri

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü

 Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nün hedefi 21. Yüzyıl’da değişen global ekonomide rekabet edebilen ve yalnızca geleceğe uyum sağlayan değil, aynı zamanda geleceği etkileyebilecek doğru stratejik kararları verebilecek öğrenciler yetiştirmektir. Öğrencilerimiz hem ulusal, hem de uluslararası pazarda yönetici pozisyonunda başarılı olabilmeleri için gereken becerileri kazanarak mezun olmaktadır. Derslerde gerçek dünya problemlerinin çözümüne yönelik çalışmalara önem verilmekte ve müşteri ihtiyaçlarının daha iyi karşılanabilmesi için teknolojinin ve yeni gelişmelerin nasıl kullanılabileceği üzerinde durulmaktadır. Ders uygulamalarında grup projeleri ile takım çalışması için gereken özelliklerin bireylere kazandırılması sağlanmaktadır.