Kategori: Bilgi Bankası

18 Ekim

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayınlanan mukteza’ya göre; Royalty bedeli, KDV Kanunu’nun 1/1’inci maddesine göre vergiye tabi olduğundan söz konusu bedel üzerinden hesaplanacak verginin 2 no.lu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenmesi gerektiği;

Daha fazla oku
11 Nisan

Vergi dairelerince düzenlenip muhataplarına 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken ve hukuki sonuç doğuran evrak (vergi ve ceza ihbarnamesi, ödeme emri gibi), mükelleflere postayla, memur vasıtasıyla ve ilan yoluyla tebliğ edilmektedir. 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren belirtilen tebliğ usullerine ilave olarak e-tebligat sistemi de uygulamaya geçirilmiştir.

Daha fazla oku
15 Ağustos

Gelir İdaresi Başkanlığı 13 Ağustos 2014 tarihinde, Türkiye’de mukim olup İsviçre’den temettü ve/veya faiz geliri elde eden gerçek ve tüzel kişilerden İsviçre Federal Gelir İdaresi tarafınca doldurulması istenilen formlara ilişkin duyuru yayınladı.

Daha fazla oku
18 Haziran

Maliye bakanı Mehmet Şimşek yaptıgı acıklamada “Biz burada vergi borcunun anaparasını alıyoruz, anaparadan vazgeçmiyoruz. Anapara geçmişe ait ise enflasyon ile güncelliyoruz. Burada reel olarak vergi alacağımızdan hiçbir feragat yoktur, af laf konusu değildir. Yine vergi borcu taksit yapılacaksa vade farkını koyuyoruz.” dedi.

Daha fazla oku
06 Mart

GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ BEYAN / STOPAJ DURUMU   Mevduat faizleri Beyana tabi değil (Tutara bakılmaz) Katılım Bankalarınca (Özel Finans Kurumları) Ödenen Kâr Payları   Beyana tabi değil (Tutara bakılmaz) Repo Gelirleri Beyana tabi değil (Tutara bakılmaz) 1.1.2006 tarihinden itibaren ihraç edilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonolarının faiz gelirleri Beyana tabi değil (Tutara […]

Daha fazla oku
29 Nisan

İşle ilgili olmayan ya da işle ilgisi olsa dahi işletme sahibinin kusuru nedeniyle ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar gider olarak kayıtlara intikal ettirilemez. Ancak, çalışanın kusuru nedeniyle ödenecek tazminat, yasal faiziyle birlikte gider olarak dikkate alınır. SORU: İşyerimizde meydana gelen bir kaza sonucunda olay mahkemeye intikal etmiş olup, mahkeme tarafından verilen kararda firmamızda ücretli çalışan […]

Daha fazla oku
29 Nisan

Ücretlerinde sakatlık indirimi yapılan özürlüler asgari geçim indiriminden de yararlanabilir. Özürlüler için sakatlık indiriminden sonra kalan ücret gelir vergisi hesaplamasına esas alınır. Hesaplanan gelir vergisinden de asgari geçim indirimi için öngörülen indirim yapılır. SORU: Evli ve üç çocuk sahibi, sakatlık indiriminden yararlanan bir kamu görevlisiyim. Eşim çalışmıyor. Ben sakatlık indiriminden yararlanıyorum. Yapılan ücret ödemelerinden asgari […]

Daha fazla oku
29 Nisan

Kurumların kuruluş ve örgütlenme harcamalarının giderleştirilmesi veya aktifleştirilmesi mükellefin tercihine bırakılıyor. Ancak, kuruluş ve örgütlenme giderlerinden farklı olan peştamallıklar 600 YTL’nin üzerindeyse aktifleştirilmesi zorunlu. SORULAR SORUNLAR VE YANITLARI KURULUŞ GİDERLERİ VE PEŞTEMALLIKLARSORU: Vergi Usul Kanunu’nun 282.maddesinde kurumlar vergisi mükelleflerinin ilk tesis ve taazzuv giderlerinden bahis edilmektedir. Bu maddede ayrıca peştemallıkların da kayıtlarda ve işletme bilançosunda […]

Daha fazla oku
02 Nisan

Üreticinin elinde fındık kalmadığı gerekçesi ile geçen hafta fındık alımlarını durduran Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), sürpriz bir kararla fındık satışına başladı. TMO’nun ihale yapacağını açıklamasının ardından Ordu’da fındık fiyatları 5 YKr düştü.Ofis cuma günü, yaklaşık 30 bin ton kabuklu fındığın satışı için gelecek hafta ihale yapacağını açıkladı. Buna göre 2 Nisan Çarşamba günü, saat 14.00’te, […]

Daha fazla oku
02 Nisan

Maliye Bakanı’na bağlı bir denetim birimi olan Hesap Uzmanları Kurulu’nun (HUK) görev ve yetkileri 4709 sayılı kanun ile 178 sayılı kanun hükmünde kararnamede belirlenmiş, çalışma usul ve esasları ise HUK yönetmeliğinde tespit edilmiştir.Kuruluşundan bu yana kurula katılışları, görev anlaşıyı ve disiplinli, bilgiye dayalı çalışmaları ile dikkatleri üzerinde toplayan hesap uzmanları gerek kamu kesiminde gerekse özel […]

Daha fazla oku