Finans, Muhasebe, Vergi...
İşletme Bölümleri

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü

 Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nün hedefi 21. Yüzyıl’da değişen global ekonomide rekabet edebilen ve yalnızca geleceğe uyum sağlayan değil, aynı zamanda geleceği etkileyebilecek doğru stratejik kararları verebilecek öğrenciler yetiştirmektir. Öğrencilerimiz hem ulusal, hem de uluslararası pazarda yönetici pozisyonunda başarılı olabilmeleri için gereken becerileri kazanarak mezun olmaktadır. Derslerde gerçek dünya problemlerinin çözümüne yönelik çalışmalara önem verilmekte ve müşteri ihtiyaçlarının daha iyi karşılanabilmesi için teknolojinin ve yeni gelişmelerin nasıl kullanılabileceği üzerinde durulmaktadır. Ders uygulamalarında grup projeleri ile takım çalışması için gereken özelliklerin bireylere kazandırılması sağlanmaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda bölümün ders programları, disiplinlerarası perspektifi de koruyarak, batının tanınmış üniversiteleri düzeyinde hazırlanmıştır. Lisans ve lisansüstü seviyesinde sunulan programlar en mükemmeli arama çabası içinde ve en yeni gelişmeleri yansıtacak şekilde periyodik olarak gözden geçirilerek yenilenmektedir. Sanayi ve mezunlarımızla olan ilişkilerin sürekli kılınmasına ve koordinasyonun sağlanmasına önem verilmektedir.

İşletme Bölümü’nün tam ve yarı zamanlı olmak üzere 26 öğretim üyesi ve 36 öğretim elemanından oluşan 62 kişilik öğretim kadrosu bulunmaktadır. İşletme Bölümü’ndeki öğretim üyeleri ulusal alanda kendi uzmanlık dallarında birer otorite olmalarının yanı sıra uluslararası alanda da tanınmaktadır. Toplam 26 öğretim üyesinin 21’i doktoralarını ABD’nin ve Avrupa’nın önde gelen üniversitelerinden, diğerleri Kanada, İngiltere, Almanya  ve İsviçre’nin önde gelen üniversitelerinden ve Boğaziçi Üniversitesi’nden almıştır. Öğretim üyelerimizin eğitim ve araştırmaya verdiği eşit ağırlıktaki önem sayesinde teorideki ve sanayideki en son gelişmeler öğrencilere anında aktarılmaktadır.

Eğitim sistemimizin özelliklerini sıralarken, bu sistemde önemli bir yeri olan Boğaziçi Üniversitesi’nin geleneksel ana politikasından kaynaklanan temel ilkeleri de saymak gerekir:

a)   Sürekli kalite gelişimine paralel olarak sağlıklı bir akademik çevrede, bilginin önemli bir rekabet aracı olarak kullanıldığı demokratik bir ortam yaratmak.

b)   Pazarı, tüm dünya olarak algılayan ve o perspektifte yeniliklere açık bir anlayışı sürekli kılmak.

c)   Değişen koşullara uyum sağlayan, çok disiplinli,  problem çözücü elemanların yetiştiği bir öğretim ortamını sunabilmek

 d)  Boğaziçi Üniversitesi’nin liberal geleneğinde özgürlüğü, eşitlik, tolerans ve adalet değerlerinin egemenliğini saptayarak, öğrencilerin bu değerleri özümsemesini mümkün kılmak.

İşte bu anlayışlarla bölümümüz öğretim üyeleri ve aydın öğrenci yapısı ile geleceği şekillendirme çabası içinde olan, atılımcı bir kurum olarak Türkiye’de işletme eğitiminde önde gelen bir akademik merkezdir.

 Araştırma Konuları:

Finans ve Muhasebe                                                      Kurumsal Finans                                                            Uluslararası Finans                                                                        Yatırım Analizi                                                                             Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Girişimcilik

İşletmecilik ve Hukuk

Pazarlama                                                                                  Tüketici Davranışı ve Psikolojisi                                                 Uluslararası Pazarlama                                                                    İlişkisel Pazarlama                                                                Çokboyutlu İstatistiksel Analiz Teknikleri                                        Stratejik Pazarlama

Sayısal Yöntemler                                                                      Yönetim Bilişim Sistemleri                                                              E-Ticaret                                                                                          Tedarik Zinciri Yönetimi                                                                Yöneylem Araştırmaları                                                                   Öngörü Teknikleri

Uluslararası İşletme ve Kurumlar

Yönetim                                                                                Örgütsel Davranış                                                                        Organizasyon ve Yönetim                                                                Stratejik Yönetim                                                                              Örgüt Teorisi                                                                                 İnsan Kaynakları Yönetimi                                                      Uluslararası Yönetim                                                             Müzakere Teknikleri                                                             Değişim Yönetimi

Çift Anadal Programları: Ekonomi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümleri ile mevcuttur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir