Finans, Muhasebe, Vergi...
Diğer Gündem

Birleşmelere vergi teşviki

KOBİ’lere birleşmeleri halinde 1-2 yıl süreyle vergi teşviki getirilmesine yönelik vergi taslağı hazırlanıyor.

KOBİ’lerde dahil şirket birleşmelerine vergi avantajı, ihraç edilecek malların üretiminde yerli madde kullanımının teşvikine yönelik KDV iadesinde süre uzatımı, mobil internette vergi indirimini içeren yasa tasarısı taslağı hazırlanıyor.

Zor durumdaki şirketlerin birleşmelerine dönük teşvik mekanizmalarının devreye sokulmasına yönelik çalışmalar başladı. Hazırlanan taslağın kısa zamanda Başbakanlıka gönderilmesi bekleniyor. Taslakta belli bir tarihe kadar birleşmenin gerçekleştirilmesi önerilecek. Bu tarihe kadar birleşecek KOBİ türü şirketlere vergi muafiyeti getirilecek. Vergi muafiyeti 1 ya da 2 yıl süreyle uygulanacak. Vergi Konseyi, şirket birleşmelerindeki vergi muafiyetinden büyük şirketlerin de yararlandırılmasını istiyor. Birleşmelerde değerlemenin muhasebe kayıtlarında görülen bedeller üzerinden değil de piyasa fiyatları, rayiç değerler üzerinden yapılması, değerlemeden kaynaklanan farkın da vergilendirilmemesi üzerinde duruldu. Ancak bu husus çeşitli kanunlarda değişikliği içerecek torba kanun taslağına konulmadı. Değerlemeyle ilgili konunun, kriz önlemleri içine daha sonra dahil edilip edilmemesi, Ekonomik Koordinasyon Kurulundaki görüşmeler sırasında belirlenecek.Taslakta yer alan bir diğer unsur da yerli üretimin teşvik edilmesi. Bu kapsamda, ihraç edilecek malların üretiminde yerli madde kullanımını teşvik etmek amacıyla getirilen KDV iadesine ilişkin vergi avantajının 2010 yılına kadar uzatılması planlanıyor. Otomotiv, otomotiv yan sanayii, demir çelik ve tekstil sektörlerinde uygulanan ve süresi 31 Aralık 2008 tarihinde sona eren KDVde tecil ve terkinin, bu 4 sektörün durumu da dikkate alınarak 2 yıl daha uygulanmasına ilişkin düzenleme de torba yasa taslağında bulunacak. Uygulama ile Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yurtdışından bir mal getiren işletmeler, bunun ihracına dönük imalat işlemi sırasında kullandıkları yerli maddeler için KDV ödemiyor. KDV yükümlülüğü tecil ediliyor, ihracatın gerçekleşmesiyle söz konusu KDV terkin ediliyor, yani siliniyor.

Yeni düzenlemeler sırasında uluslararası fonların yönetim şirketlerini Türkiyede kurmalarını sağlayacak vergisel teşvikler de geliyor. Yeni düzenlemelerle lisanslı depolar ve ürün ihtisas borsalarına dönük vergi istisnaları da uygulamaya konulacak.

Tarım ürünlerinin ticaretini kolaylaştıran, depolanması için yaygın bir sistem oluşturan lisanslı depoculuk şirketlerine 5 yıl süreyle kurumlar vergisi muafiyeti tanınacak.

İnternetteki vergi indirimi de yeni düzenlemelerle birlikte yürürlüğe konulacak. Bu çerçevede mobil internetteki yüzde 25lik özel iletişim vergisi yüzde 5e çekilecek. Aynı şekilde internet servislerindeki özel iletişim vergisi de yüzde 15ten 5e düşürülecek.

Kaynak: Cumhuriyet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir