Finans, Muhasebe, Vergi...
Vergi Mevzuat

Bireysel emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından yapılan ödemeler üzerinden kesilen vergilerin ana paraya isabet eden kısımlarının iade edilmesi

29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6327 Sayılı Kanun’un geçici 1. maddesi uyarınca, bireysel emeklilik ve diğer şahıs sigorta poliçeleriyle ilgili olarak 29 Ağustos 2012 tarihinden önce, emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından, anapara tutarları dahil ödemeler üzerinden kesilerek ilgili vergi dairesine yatırılan vergilerin, ana paraya isabet eden kısmı hak sahiplerine iade edilecektir. 
İade talepleri, başvuruda eksiklik bulunmaması koşuluyla, Vergi Usul Kanunu’nun düzeltme zamanaşımı hükümleri dikkate alınarak 29 Ağustos 2012 tarihinden itibaren yerine getirilecektir. 

Bu iadenin yapılabilmesi için; 

– Hak sahiplerince vergi kesintisinin yatırıldığı vergi dairesine müracaat edilmesi,
– Müracaatın 29 Ağustos 2013 tarihinden önce yapılması,
– Yapılan kesintilerle ilgili dava açılmaması veya açılmış olan davalardan vazgeçilmesi,

gerekmektedir. 

Dava açılmış ise ilgili mahkemeye feragat dilekçesiyle başvurarak, söz konusu davadan feragat edilmesi ve feragat edildiğini gösterir şerhli dilekçe örneğinin ilgili vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, iade başvurularında ilgili poliçenin bir örneği, poliçenin başlangıç ve bitiş tarihleri ile yapılan kesintileri gösteren belgelerin bir örneğinin de ibraz edilmesi şarttır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir