Finans, Muhasebe, Vergi...
Vergi Mevzuat

Bireysel Emeklili Katkı Payları ve Diğer Şahıs Sigortaları

GVK 63. maddesinde yapılan açıklamalara göre ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ücretin net değeri hesaplanırken indirim konusu yapılabilecektir.

İndirilecek tutar;

  • bireysel emeklilik katkı payları için ödendiği ayda elde edilen brüt ücretin % 10’unu,
  • diğer şahıs sigortaları için ise brüt ücretin % 5’ini,

geçemeyecektir.

Ayrıca bireysel emeklilik katkı payı ve sigorta poliçesinin birlikte olması durumunda toplam indirim oranı % 10′ nu geçemeyecek ve bu % 10 içersinde şahıs sigorta primleri için % 5′ lik kısım ayrıca aranacaktır. Bunun yanında bir takvim yılı içerisinde bireysel emeklilik ve diğer şahıs sigorta primleri ile ilgili olarak yapılabilecek indirim tutarı asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacaktır. Bu sınırlama yıllık bazda dikkate alınacak olup, yıl içinde asgari ücret tutarında meydana gelebilecek değişiklikler, indirim yapılacak tutarların hesabında dikkate alınacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir