Finans, Muhasebe, Vergi...
Yönetim ve Organizasyon

Bilimsel Yönetim ve Bilimsel Organizasyon

Çağdaş anlamda yönetim organizasyon başarısı zaman faktörünün kullanımı ile de ilgilidir. Organizasyonun işlevsel etkileşimi hızlandırıcı etkisi zaman faktörünü dengeler. Stok zararları, mevsimlik etkileşimler, pazara zamanında ulaşma, maliyet süresini kısaltma, hammadde stokunu bitirebilme süresi üretim etkinliğini hızlandırır.

Planlama işlevi belli bir düzen kurar. Proje değerleme yöntemleri coğrafi alan etkenini engel olmaktan çıkartır.

Bilimsel yönetim anlayışında işletme işlevinin yürütülmesinde maliyeti düşürme olgusu kadar belki daha fazla, kaliteyi arttırmak da önem kazanmıştır. Müşteri, piyasa ve dış çevrenin önemi giderek artmaktadır. Verimlilik ve kalite artışının, sadece malzeme, makine ve tesise yapılacak yatırımla veya kalite kontrol bölümünde çalışanların sayısını arttırmakla halledilemeyeceği, bunun yerine insanlara sorumluluk duygusu verilerek, kendi oto kontrol becerisinin kazandırılmasıyla olanaklı olduğu ilke olarak benimsenmektedir.

Bilimsel Organizasyon

İşletme maliyeti, işletme verimliliği, işletme kârlılığı açısından önemli etkilerini yadsıyamadığımız bilimsel organizasyon ve yönetim işlevi, klasik rasyonelliği bir kenara itmek zorundadır. Ancak bu yöntemle işletme etkinliğinde başarılar gözlenebilecektir. Elbette başarıya ulaşmanın çeşitli yolları vardır. 

Kaliteyi ikinci plana iterek, personeli canlı robotlar sistemine sokarak, zoraki, otokratik yönetim anlayışını benimseyerek, maliyet f aktörlerinden iradi olanlarını (ücret, çalışma saatleri, mesai, kalitesiz hammadde vs) düşünerek kâr payı arttırılabilir. Giderek küçülen, dünya haritası yerine iletişim sınırlarının sınırladığı dünyamızda bu anlayış uzun süreli olamaz. İşletme amaçlarından biri de devamlılık olduğu anımsanırsa çağa uygun işletme etkinliği, bilimsel yönetim ve organizasyon işlevi ile devamlı kılınabilir. İşte çağdaş yönetim ve organizasyon anlayışı, temel ve ikincil amaçlar açısından yaşamsal önem taşır.

Kaynak: KoçYönder

Kaynak: KoçYönder
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir