Finans, Muhasebe, Vergi...
Finansal Muhasebe

Bilanço

————— AKTİF —————–

1 – DÖNEN VARLIKLAR

 

A – HAZIR DEĞERLER

       1 – KASA

       2 – ALINAN ÇEKLER

       3 – BANKALAR

       4 – VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMIRLERİ (-)

       5 – DIĞER HAZIR DEĞERLER

 

B – MENKUL KIYMETLER

       1 – HİSSE SENETLERİ

       2 – ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI

       3 – KAMU KESİMİ TAHVIL, SENET VE BONOLARI

       4 – DİĞER MENKUL KIYMETLER

       5 – MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

 

C – TİCARİ ALACAKLAR

       1 – ALICILAR

       2 – ALACAK SENETLERİ

       3 – ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)

       4 – VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

       5 – ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

       6 – ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

 

D – DİĞER ALACAKLAR

       1 – ORTAKLARDAN ALACAKLAR

       2 – İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR

       3 – BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR

       4 – PERSONELDEN ALACAKLAR

       5 – DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

       6 – DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)

       7 – ŞÜPHELI DİĞER ALACAKLAR

       8 – ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) ,

 

E – STOKLAR

       1 – İLK MADDE VE MALZEME

       2 – YARI MAMÜLLER – ÜRETIM

       3 – MAMÜLLER

       4 – TİCARI MALLAR

       5 – DİĞER STOKIAR

       6 – STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

       7 – VERİLEN SIPARİŞ AVANSLARI

 

F – GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI

       1 – GELECEK AYLARA AİT GIDERLER

       2 – GELİR TAHAKKUKLARI

 

G – DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

       1 – İNDİRİLECEK KOV

       2 – DİĞER KDV

       3 – PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR

       4 – PERSONELAVANSLARI

       5 – SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI

       6 – DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKIAR

       7 – DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)

 

II – DURAN VARLIKLAR

 

A – TİCARİ ALACAKLAR

       1 – ALICILAR

       2 – ALACAKSENETLERİ

       3 – ALACAK SENETLERI REESKONTU (-)

       4 – VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

       5 – ŞÜPHELI ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

 

B – DİĞER ALACAKLAR

       1 – ORTAKLARDAN ALACAKLAR

       2 – İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR

       3 – BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR

       4 – PERSONELDEN ALACAKLAR

       5 – DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

       6 – DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)

       7 – ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

 

C – MALİ DURAN VARLIKLAR

       1 – BAĞLI MENKUL KIYMETLER

       2 – BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

       3 – İŞTIRAKLER

       4 – İŞTiRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)

       5 – İŞTIRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

       6 – BAĞLI ORTAKLIKLAR

       7 – BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE TAAHHÜTLERI (-)

       8 – BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKÜĞÜ  

            KARŞILIĞI (-)

       9 – DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR

     10 – DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

 

D – MADDİ DURAN VARLIKLAR

       1 – ARAZİ VE ARSALAR

       2 – YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ

       3 – BİNALAR

       4 – TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR

       5 – TAŞITLAR

       6 – DEMIRBAŞLAR

       7 – DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR

       8 – BİRİKMİŞ AMORTISMANLAR (-)

       9 – YAPILMAKTA OIAN YATIRIMLAR

     10 – VERİLEN AVANSLAR

 

E – MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

       1 – HAKLAR

       2 – ŞEREFIYE

       3 – KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ

       4 – ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

       5 – ÖZEL MALİYETLER

       6 – DIĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

       7 – BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

       8 – VERİLEN AVANSLAR

 

F – ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR

       1 – ARAMA GİDERLERİ

       2 – HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

       3 – DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR

       4 – BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)

       5 – VERİLEN AVANSLAR

 

G – GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI

       1 – GELECEK YILLARA AİT GİDERLER

       2 – GELİR TAHAKKUKLARI

 

H – DİĞER DURAN VARLIKLAR

       1 – GELECEK YILLARDA INDIRILECEK KDV .

       2 – DİĞER KDV

       3 – DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR

 

———— PASİF ————-

I – KISA VADELİYABANCI KAYNAKLAR

 

A – MALİ BORÇLAR

       1 – BANKA KREDİLERİ

       2 – UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ

       3 – TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE FAİZLERİ

       4 – ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER

       5 – ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER

       6 – MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)

       7 – DİĞER MALİ BORÇLAR

 

B – TİCARİ BORÇLAR

       1 – SATICILAR

       2 – BORÇ SENETLERİ

       3 – BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)

       4 – ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

       5 – DİĞER TİCARI BORÇLAR

 

C – DİĞER BORÇLAR

       1 – ORTAKLARA BORÇLAR

       2 – İŞTİRAKLERE BORÇLAR

       3 – BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR

       4 – PERSONELE BORÇLAR

       5 – DİGER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)

       6 – DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

 

D – ALINAN AVANSLAR

 

E – ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

       1 – ÖDENECEK VERGI VE FONLAR

       2 – ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ

       3 – VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ   

           VE  DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

       4 – ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

 

F – BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

       1 – DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI

       2 – DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGI VE DİĞER

            YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)

       3 – KIDEM TAZMINATI KARŞILIĞI

       4 – DIĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

 

G – GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

       1 – GELECEK AYLARA AİT GELİRLER

       2 – GİDER TAHAKKUKLARI

 

H – DIĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

       1 – HESAPLANAN KDV

       2 – DİĞER KDV

       3 – SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI

       4 – DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR

 

II – UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

 

A – MALİ BORÇLAR

       1 – BANKA KREDİLERİ

       2 – ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER

       3 – ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER

       4 – MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)

       5 – DİĞER MALİ BORÇLAR

 

B – TİCARİ BORÇLAR

       1 – SATICILAR

       2 – BORÇ SENETLERİ

       3 – BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)

       4 – ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

       5 – DİĞER TİCARİ BORÇLAR

 

C – DİĞER BORÇLAR

       1 – ORTAKLARA BORÇLAR

       2 – İŞTİRAKLERE BORÇLAR

       3 – BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR

       4 – DIĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)

       5 – KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR

       6 – DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

 

D – ALINAN AVANSLAR

 

E – BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

       1 – KIDEM TAZMINATI KARŞILIKLARI

       2 – DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

 

F – GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

       1 – GELECEK YILLARA AİT GELİRLER

       2 – GİDER TAHAKKUKLARI

 

G – DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

       1 – GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDILEN ImV

       2 – DIĞER UZUN VADELI YABANCI KAVNAKLAR TOPLAMI

 

III – ÖZ KAYNAKLAR

 

A – ÖDENMİŞ SERMAYE

       1 – SERMAYE

       2 – ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)

 

B – SERMAYE YEDEKLERİ

       1 – HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ

       2 – HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI

       3 – MADDİ DURAN VARLIK YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI

       4 – İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI

       5 – DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ

 

C – KAR YEDEKLERİ

       1 – YASAL YEDEKLER

       2 – STATÜ YEDEKLERİ

       3 – OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER

       4 – DİĞER KAR YEDEKLERİ

       5 – ÖZEL FONLAR

 

D – GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

 

E – GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)

 

F – DÖNEM NET KARI (ZARARI)

 

 

e- BİLANÇO DİPNOTLARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir