Finans, Muhasebe, Vergi...
Ekonomi ve Finans

Ar-Ge personeli sayısı 50’den 30’a indirildi

2014/6400 sayılı BKK ile 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek en az tam zaman eş değer Ar-Ge personeli sayısı 50’den 30’a indirildi. Karar 1 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe girecek.

technology_banner[1]


Hükümetin bir çok konuda yeni düzenlemeleri içeren ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün önünde bekleyen Torba Yasa’da sanayicilere yönelik önemli teşvikler geliyor. 126 maddeden oluşan 6 bin 518 Sayılı Kanun’un 10 ayrı maddesinde vergisel düzenlemeler var. Engelli çalıştıran işyerlerine istihdam teşviği getirilirken, Ar-Ge teşviğinde asgari çalışan sayısı 50’den 30’a indiriliyor. Buluşlara da vergi istisnası geliyor.
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Danışmanı ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Mali Danışmanı Adnan Yıldırım, “6 bin 518 Sayılı 126 maddeden oluşan son Torba Yasa’nın 10 ayrı maddesinde vergisel düzenlemeler var. Engelli istihdam teşviği ile engellilere ticari araçta ÖTV istisnası; sınai mülkiyet hakları ile buluşlara vergi istisnaları geliyor. Ar-Ge teşviğinde asgari 50 çalışan sayısı 30’a indirilebilecek. Vadesi geçmiş vergi borcu olanlara bandrol ve benzeri verilmeyecek. Tahkim yargılamasına yüzde 50 nisbi harç indirimi geliyor” dedi.

Hangi düzenlemeler var?
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun diğer indirimler başlıklı 89. maddesinde yapılan değişiklikle Gelir Vergisi beyanında matrahtan yapılabilecek indirimlere, korumalı işyerlerinde çalışan engellilere yapılan ödemelerin tamamının eklendiğini vurgulayan Yıldırım, “Yapılacak indirim 5 yıl süreyle ve her bir engelli için asgari ücretin yıllık brüt toplamının yüzde 150’siyle sınırlı” diye konuştu.
Torba Yasa’da ayrıca şu düzenlemeler yapıldı. Gider Vergileri Kanunu’nun Özel İletişim Vergisi ile ilgili 39. maddesinde yapılan değişiklikle ‘ön ödemeli hatlara yüklemeler’ vergilendirme tanımına alındı. Maddenin diğer bentlerinde ise buna paralel düzenlemeler yapıldı. Maliye Bakanlığı’na, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla kullandırılan bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin verilmesinde “Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu bulunmadığına ilişkin belge arama zorunluluğu” getirmeye yetkili kılınıyor. Harçlar Kanunu’na eklenen ibare ile binde 68.31 harç oranı tahkim yargılamasında yüzde 50 indirimli uygulanacak.
Belediye Gelirleri Kanunu’nda yapılan ilave ile korumalı işyerleri çevre ve Temizlik Vergisi’nden istisna edildi. KDV Kanunu’ndaki değişiklikle araştırma ve geliştirme, yenilik ve yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan patentli veya faydalı model belgeli buluşa ilişkin gayrı maddi hakların kiralanması, devri veya satışı KDV’den istisna edildi.

ÖTV istisnası
ÖTV Kanunu’nda belli sınırlamalarla engellilerin kullanacağı ticari araçlar için ÖTV istisnası getiriliyor. Kurumlar Vergisi Kanunu’na “Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna” başlığıyla yeni bir istisna maddesi ekleniyor. Madde ile araştırma, geliştirme, yenilik ve yazılım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan buluşların kiralanması, devri, satışı, Türkiye’de seri üretime tabi tutularak pazarlanmasından elde edilen kazançların yüzde 50’si Kurumlar Vergisi’nden istisna ediliyor. İstisnadan maddede belirtilen sınırlamalar çerçevesinde Gelir Vergisi mükellefleri de yararlanabilir. Ayrıca maddede, oran artırma ve indirme yetkisi de veriliyor. 5 bin 746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri’nin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da Ar-Ge teşvikleri için çalıştırılması gereken Ar-Ge personel sayısını 50’den 30’a kadar indirmeye ve tekrar kanuni seviyesine artırmaya veya sektörler arasında belirtilen sınırlar dahilinde farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir