Finans, Muhasebe, Vergi...
Vergi Mevzuat

Antrepoda eşya devrinde damga vergisi hakkında

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nce bağlı tüm şube ve gümrük müdürlüklerine gönderilen 27.05.2013 günlü 34179 sayılı yazıda antrepoda eşya devrinde damga vergisi konusuna ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliği’nin antrepoda eşya devrine ilişkin 333. maddesinde yapılan değişiklikle beraber antrepo rejimine tabi eşyanın devredilmesi halinde devirlerin, sözleşme ve taahhütname alınarak yapılması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Bahsi geçen yazıda; ,

-              Taahhütnamenin belli para ihtiva etmemesi nedeniyle damga vergisi tahsilinin gerekmediği;

-              Devir sözleşmelerinin damga vergisine konu olduğu;

-              Düzenlenecek sözleşmenin nüsha sayısı hakkında herhangi bir yasal zorunluluk bulunmadığından; devir sözleşmelerinin tek nüsha olarak düzenlenebileceği

-              Düzenlenen her sözleşme nüshasının ayrı ayrı damga vergisine tabi olacağı;

Hususlarında bilgilendirme yapılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir