Finans, Muhasebe, Vergi...
İşletme Bölümleri

Almanca İşletme ve İşletme Enformatiği Bölümleri

Almanca İşletme ve İşletme Enformatiği Bölümleri, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne bağlı olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümetleri arasında yapılan milletlerarası anlaşma çerçevesinde (Resmi Gazete 11.06.1991) kurulmuş ve aynı yıldan itibaren eğitime başlamıştır.

Bölümlerin Kuruluşu, Destekleyicileri ve Yeri

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı Almanca İşletme ve İşletme Enfomatiği Bölümleri, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki 21.03.1991 tarihli milletlerarası anlaşmaya dayanılarak, DAAD (Alman Akademik Mübadele Teşkilatı) ve Marmara Üniversitesi iş birliği ile 1991 yılında kurulmuştur. Bu anlaşma, 08. 05. 1957 ve 26.05.1986 tarihli kültür anlaşmaları temelinde imzalanmıştır.

Her iki ülke de bölümlerin kuruluşunu ve faaliyetlerini destekleyerek, küresel gelişmeye katkıda bulunabilecek, gelecek yönelimli düşünebilecek, uluslararası düzeyde bilimsel araştırma yapabilecek ve aldıkları çok kültürlü eğitim aracılığıyla Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunabilecek öğrencilerin yetiştirilmesini hedeflemiştir. Öğrencilerin eğitiminde üniversite ve sanayi arasındaki sıkı iş birliği önemli rol oynamakta, böylelikle öğrenciler bilim ve sanayi arasında köprü oluşturabilmektedir.

Marmara Üniversitesi yaklaşık 56.000 öğrencisiyle Türkiye'nin en büyük 3. üniversitesidir. Üniversite 1883 yılında 'ekonomi yüksekokulu' olarak kurulmuştur. Almanca eğitim veren bölümlerin kuruluş aşamasında, üniversitenin rektörlük görevi Prof. Dr. Orhan Oğuz tarafından yürütülmüştür. Bölümün yönetimi Prof. Dr. Haluk Sumer tarafından, kuruluşundan Eylül 2003'e kadar başarıyla gerçekleştirilmiş, bu tarihten sonra bölüm başkanlığını Prof. Dr. Haldun Akpınar üstlenmiştir. Kuruluştan 01.09.1997'ye kadar DAAD – Proje Yöneticiliği Prof. Dr. W. H. Nägler tarafından yürütülmüş, Dr. Savaş Tümiş 1997 yılında bu görevi devralmıştır. Haziran 2002'den beri ise proje yöneticiliği görevini Prof. Dr. Leonhard von Dobschütz yürütmektedir.29.06.1998 tarihinde Marmara Üniversitesi ve Lüneburg Üniversitesi arasında iş birliği anlaşması imzalanmış, Lüneburg Üniversitesi, DAAD tarafından Alman İşbirliği Ortağı olarak belirlenmiştir.

Almanca eğitim veren bölümler Anadoluhisarı'nda, İstanbul Boğazı'nın anadolu yakasında yer almaktadır.  

Öğrenim

Öğrenim; yabancı dil hazırlığı, lisans öğrenimi ve yüksek lisans öğrenimi olmak üzere bölümlere ayrılmıştır. Doktora programının açılmasıyla ilgili çalışmalar sürmektedir.

Almanca eğitim veren bölümlerin hedef kitlesi, Türkiye'de Almanca eğitim veren liselerin mezunlarıdır. Buna karşın diğer okulların mezunları da Alman dilini, 1 veya 2 sene süren hazırlık sınıflarında öğrenme imkanına sahiptir.

Almanca eğitim veren bölümlerde toplam olarak, hazırlık sınıfları hariç olmak üzere yaklaşık 400 öğrenci öğrenim görmektedir. Her yıl İşletme ve İşletme Enformatiği bölümlerine 40 yeni öğrenci alınmaktadır. 8 akademik yarıyıllık öğrenim sonunda, öğrencilere lisans diploması verilmektedir.

Almanca eğitim veren bölümlerin önemli özellikleri, Alman dilinin yanında, Alman öğrenim içeriklerine, küçük gruplarda ders işlemeye ve uygulamaya yönelme olarak belirtilebilir. Bunun devamında:

–     Dersler bazı istisnalar dışında (Hukuk ve Türkçe kültür dersleri) Almanca işlenmektedir.

–     Öğretim planları Alman üniversitelerinin öğretim içeriklerine uyum göstermektedir. Böylelikle öğrenci değişimi ve sınav sonuçlarının karşılıklı tanınması mümkün kılınmaktadır.

–     Teorik yaklaşımların yanında, uygulama yönelimli bilginin iletilmesine öncelik verilmektedir. Böylece mezunlar, uygulamadaki sorunları anlayabilmekte, analiz edebilmekte ve çözebilmektedir.

–     Uygulama derslerine ve örnek incelemelerine, küçük gruplarda bağımsız çalışmanın gerçekleştirilmesine ve bilgisayar becerilerine büyük önem verilmektedir.

–     Öğrenime eşlik eden staj, eğitimin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

Sınav Şekilleri ve Değerlendirme Metodları

Öğrencilerin başarısı kural olarak, bir ara sınav ve bir final sınavı ile ölçülmektedir. Bu sınavlar akademik takvime göre belirlenen zamanlarda gerçekleştirilmektedir. Her sınav en fazla 100 puanla değerlendirilmekte, ortalama not; ara sınavın %40'ı ve final sınavının %60'ından oluşmaktadır. Derslerden geçebilmek için ortalama notun en az 50 olması gerekmektedir. Final sınavını geçemeyen öğrenciler, final sınavı gibi değerlendirilen bütünleme sınavlarına katılabilirler. Öğrencilerin notları not bürosunda, ABCD – not sistemine dönüştürülmektedir.

Donanım

– Kütüphane
Bölümler, çoğu Almanca olan 7000 cilt kitap ve 35 dergi içeren bir kütüphaneye sahiptir.

– Bilgisayar Laboratuvarları
Bölümler modern alt yapıyla donatılımış 2 bilgisayar laboratuvarına sahiptir. Şu anda 60 PC ve iş istasyonundan oluşan bir ağ kurulu durumdadır. Bölümlerin kendi İnternet sayfaları bulunmaktadır. Elektronik öğrenme platformuyla ilgili hazırlıklar devam etmektedir. Teknik yatırımlar ve kütüphane büyük oranda DAAD tarafından finanse edilmektedir.

Öğrenciler

Öğrenciler Türkiye'deki lise mezunlarından ve Almanya'dan gelen değişim öğrencilerinden oluşmaktadır. Öğrenime giriş, merkezi bir kabul sınavı olan ÖSS ile gerçekleşmektedir. Bu sınavdan yüksek sonuçlar alan öğrenciler Almanca eğitim veren bölümlere kayıt yaptırabilmektedir.

Mezunlar ve İş Alanları  

Firmalarla yakın iş birliği gerçekleştirilerek öğrenim sırasında staj imkanları sunulmaktadır.

Şu ana kadar 500'den fazla öğrenci mezun olmuştur ve bunlardan

–     %40'ı Türkiye'deki Alman firmalarında çalışmaktadır,

–     %35'i Uluslararası firmalarda ve Türk firmalarında görev yapmaktadır,

–     %15'i yurtdışında (çoğunlukla Almanya'da) bulunmaktadır,

–     %10'u eğitime devam etmektedir (Türkiye, ABD ve Almanya'da yüksek lisans öğrenimi).

Mezunlar, dernekleri aracılığıyla, öğrenimlerini sürdüren öğrencilerle ve bölümlerle yakın bağlantı içindedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir