Finans, Muhasebe, Vergi...
Finansal Muhasebe

Açılış Kayıtları

Öteden beri faaliyetine devam eden işletmelerde muhasebenin dönemsellik prıensibine uygun olarak, faaliyet neticesinin görülebil­mesi için her hesap dönemi sonunda bütün hesaplar kapatılmakta ve mali tablolar düzenlenmektedir.

Her hesap döneminin başında da bir önceki dönemsonu hesap bakiyelerini ifade eden Bilanço'nun açılışı yapılmaktadır.

Daha önce hesapların işleyişi ile ilgili olarak verdiğimiz örnekte ALİÇ Firmasının 19X1 faaliyet yılı .sonunda 31 .12.20X1 tarihli bilanço­su düzenlenmişti. ALİÇ Firması 20X2 faaliyet dönemine başlarken 20X1 faaliyet yılı sonunda kapattığı hesapların tekrar açılışını yapa­caktır.

Hesapların açılışı yapılırken yevmiye defterine 1.yevmiye maddesi olarak, 31.12.20X1 tarihli bilançonun aktif tarafında yer alan hesaplar borçlu, ­pasif tarafında yer alan hesaplar alacaklı yazılmak­tadır.

______________________ 01.01.20×2  ______________________

100    KASA                                                                   252.000      

102    BANKALAR                                                            83.000         

120    ALICILAR                                                             125.000      

121    ALACAK SENETLERİ                                            100.000

153    TİCARİ MALLAR                                                    150.000      

193    PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR                         2.000     

253    TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR                                500.000     

                     320 SATICILAR                                                                 100.000         

                     381 GİDER TAHAKKUKLARI                                              15.000         

                     500 SERMAYE                                                              1.000.000         

                     590 DÖNEM NET KARI                                                       97.000

 

Açılış kayıtları

________________________     /         _______________________

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir