author Image

5746 sayılı Ar-Ge Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmelik

Yorum Yap