author Image

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Bazı Tevkifat Oranlarının Belirlenmesine İlişkin BK

Yorum Yap