author Image

373 ve 374 Seri Numaralı Vergi Usul Kanunu ve 49 Seri Numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri

Yorum Yap