Finans, Muhasebe, Vergi...
Vergi

2009 Yılında Elde Edilen Gelirlerle İlgili Özet Tablo

GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ BEYAN / STOPAJ DURUMU

 

Mevduat faizleri

Beyana tabi değil (Tutara bakılmaz)

Katılım Bankalarınca (Özel Finans Kurumları)

Ödenen Kâr Payları

 

Beyana tabi değil (Tutara bakılmaz)

Repo Gelirleri

Beyana tabi değil (Tutara bakılmaz)

1.1.2006 tarihinden itibaren ihraç edilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonolarının faiz gelirleri

Beyana tabi değil (Tutara bakılmaz)

7.10.2001 tarihinden itibaren düzenlenen şahıs sigorta poliçeleri dolayısıyla elde edilen menkul sermaye iratları

Beyana tabi değil (Tutara bakılmaz)

Kurumlar vergisi mükelleflerince 31.12.1998 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen kazançların dağıtımı halinde, gerçek kişilerce elde edilen kâr payları

Beyana tabi değil (Tutara bakılmaz)

Kurumların kârlarını sermayeye eklemek suretiyle gerçekleştirdikleri kâr dağıtım işlemlerinde gerçek kişi ortaklarca elde edilen kâr payları

Beyana tabi değil (Tutara bakılmaz)

Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller

1.070 TL’nın üzerinde ise toplam tutar beyana tabi

İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kâr paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar

1.070 TL’nın üzerinde ise toplam tutar beyana tabi

Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan

iskonto bedelleri

1.070 TL’nın üzerinde ise toplam tutar beyana tabi

Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirleri

1.070 TL’nın üzerinde ise toplam tutar beyana tabi

Yurt dışından elde edilen diğer menkul sermaye iratları (faiz, repo, kâr payı v.b.)

1.070 TL’nın üzerinde ise toplam tutar beyana tabi

Her Nevi Alacak Faizi??2007 takvim yılında elde edilen alacak faizleri

1.070 TL’nın üzerinde ise toplam tutar beyana tabi

7.10.2001 tarihinden önce düzenlenen şahıs sigorta poliçeleri dolayısıyla 10 yıl süre ile prim ödemeden ayrılan iştirakçilere özel sigorta şirketleri tarafından aynen iade olunan mevduatları (alacak faizi olarak beyan edilir)

1.070 TL’nın üzerinde ise toplam tutar beyana tabi

26.7.2001 tarihinden önce ihraç edilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu faiz gelirleri (TL/YTL cinsinden)

22.000,00 TL üzerinde ise beyana tabi

26.7.2001 – 31.12.2005 tarihleri arasında ihraç edilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu faiz gelirleri (TL/YTL cinsinden)

Enflasyon İndirimi uygulandıktan sonraki tutar 22.000,00 TL’nin üzerinde ise tamamı beyana tabi

26.7.2001 tarihinden önce ihraç edilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu faiz gelirleri (dövize, altına veya başka bir değere endeksli)

22.000,00 TL üzerinde ise beyana tabi

26.7.2001 – 31.12.2005 tarihleri arasında ihraç edilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu faiz gelirleri (dövize, altına veya başka bir değere endeksli)

22.000,00 TL üzerinde ise beyana tabi

Türkiye’de elde edilen kâr payları

22.000,00 TL üzerinde ise beyana tabi

1999 – 2002 tarihleri arasında sona eren hesap dönemlerinde elde edilen, kurumlar vergisinden istisna kazançlar ile yatırım indirimi istisnasından yararlanan kazançların dağıtımı halinde gerçek kişilerce elde edilen kâr payları

(22.000,00 TL üzerinde ise beyana tabi

Her nev’i hisse senetlerinin kar payları

22.000,00 TL üzerinde ise beyana tabi

İştirak hisselerinden doğan kazançlar

22.000,00 TL üzerinde ise beyana tabi

Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar payları

 

22.000,00 TL üzerinde ise beyana tabi (GVK 75/3)

1.1.2006 tarihi öncesinde edinilen ve İMKB’de işlem gören hisse senetlerinin 3 ay veya daha fazla süreyle elde tutulduktan sonra elden çıkarılmasından doğan alım-satım kazançları

Beyana tabi değil (Tutara bakılmaz)

1.1.2006 tarihi öncesinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmeyen tam mükellef kurumlara ait ve 1 yıl veya daha fazla süreyle elde tutulduktan sonra elden çıkarılmasından doğan alım-satım kazançları

Beyana tabi değil (Tutara bakılmaz)

1.1.2006 tarihi sonrasında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmeyen tam mükellef kurumlara ait ve 2 yıl veya daha fazla süreyle elde tutulduktan sonra elden çıkarılmasından doğan alım-satım kazançları

Beyana tabi değil (Tutara bakılmaz)

1.1.2006 tarihi öncesinde edinilen ve İMKB’de işlem gören hisse senetlerinin 3 aydan az süreyle elde tutulduktan sonra elden çıkarılmasından doğan alım-satım kazançları

Maliyet bedeli endekslemesi sonrası tutardan 2008 yılı istisna tutarı 17.900 TL indirilir kalan tutar beyana tabi

İMKB’de işlem görmeyen tam mükellef kurumlara ait ve 1 yıldan az süreyle elde tutulduktan sonra elden çıkarılmasından doğan alım-satım kazançları

Maliyet bedeli endekslemesi sonrası tutardan 2008 yılı istisna tutarı 17.900 TL indirilir kalan tutar beyana tabi 20

Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymet yatırım fonları katılma belgeleri kar payları (katılma belgelerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler)

Beyana tabi değil (GVK Geç. 67 gereği stopaja tabi tutulmuş olduğundan; tutara bakılmaz)

Sürekli olarak portföyünün en az % 51’i İMKB’de işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler

Beyana tabi değil (Tutara bakılmaz)

26.7.2001 öncesinde ihraç edilen Devlet tahvilleri ve Hazine bonolarından elde edilen alım-satım kazançları

Maliyet bedeli endekslemesi sonrası tutardan 2008 yılı istisna tutarı 17.900 TL indirilir kalan tutar beyana tabi

26.7.2001 – 31.12.2005 döneminde ihraç edilen Devlet tahvilleri ve Hazine bonolarından elde edilen alım-satım kazançları

Maliyet bedeli endekslemesi sonrası tutardan 2008 yılı için 22.000 TL beyan sınırını aşarsa tamamı beyana tabi

26.7.2001 öncesinde ihraç edilen Eurobondlardan elde edilen alım-satım kazançları

Maliyet bedeli endekslemesi sonrası tutardan 2008 yılı için 22.000 TL beyan sınırını aşarsa tamamı beyana tabi

26.7.2001 – 31.12.2005 döneminde ihraç edilen Eurobondlardan elde edilen alım-satım kazançları

Maliyet bedeli endekslemesi sonrası tutardan 2008 yılı için 22.000 TL beyan sınırını aşarsa tamamı beyana tabi

1.1.2006 tarihi sonrasında ihraç edilen Eurobondlardan elde edilen alım-satım kazançları

Maliyet bedeli endekslemesi sonrası tutarın 1.070 TL’yi aşarsa tamamı beyana tabi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir