Finans, Muhasebe, Vergi...
Finansal Muhasebe

Ödenecek Vergi ve Fonlar

İşletmenin ekonomik faaliyetlerde bulunmasının sonucu ilgili mevzuat uyarınca mükellef veya sorumlu sıfatıyla işletmenin kendi­sine, personeline ve üçüncü kişilere ilişkin olarak ödenmesi gereken vergi, resim harç ve fonlar bu hesapta gösterilir.

Vergi, resim, harç ve fonlar tahakkuk ettiklerinde bu hesaba ala­cak olarak kaydedilirler. Ödemeler veya mahsuplar yapıldığında borçlandırılarak kapatılırlar.

Ücretlerle ilgili olarak hesaplanan gelir vergisi, damga vergisi, serbest meslek stopajları, kira stopajları, yıllık gelir ve kurumlar vergi­si, bunlarla ilgili fonlar, ödenecek KDV bu hesabın alt hesabı olarak açılırlar.

Örnek olarak, bir serbest meslek makbuzu karşılığı harcama yapıldığında:

 

____________________________         /         _______________________________

770.  GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                                  10.000.000                   
         770.06  Müşavirlik Giderleri                

191   İNDİRİLECEK KDV                                                     1.800.000         
        191.01  Alış KDV                                  1.800.000                        

            360  ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                                           2.200.000                                  

                    360.01  Gelir Vergisi                 2.000.000                         
                    360.02  Fonlar                             200.000  

            100  KASA                                                                                    9.600.000                          

Ödenen müşavirlik ücretinin kaydı
___________________________         /      _______________________________

yevmiye maddesi yazılacaktır.  Serbest meslek makbuzu karşılığı ortaya çıkan masraf  Genel Yönetim Giderleri hesabının borcuna, KDV alınan bir hizmet karşılığı ödendiği için İndirlecek KDV hesabının borcuna, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94.maddesine göre ödemeyi yapacak işletme tarafından kesilen vergi ve fonlar Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabının alacağına ve ödeme yapıldığından kasa çıkışı Kasa hesabının alacağına kaydedilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir