Finans, Muhasebe, Vergi...
Finansman

Çalışma Sermayesi Yönetimi

    Çalışma Sermayesi: Bir tesisin faaliyetine başlayabilmesi, faaliyetini sürdürebilmesi için kullanılan kısa sürede paraya dönüşebilme özelliği olan varlıklar ve yapılan harcamalardır.

    Çalışma Sermayesine “işletme sermayesi” de denir. Dönen varlıklar, brüt çalışma sermayesidir. Net çalışma sermayesi dönen varlıklarda n kısa vadeli yabancı kaynakların çıkarıldığında kalan farktır.

    Dönen Varlıklar:

    Hazır Değerler
    Menkul Kıymetler
    Alacaklar
    Stoklar
    Gelecek Aylara Ait Giderler
    Gelir Tahakkukları

ÇALIŞMA SERMAYESİNİN ÖZELLİKLERİ

1-    Bölünebilir özelliğe sahiptir.
2-    Kısa vadeli ve likittir.
3-    Çalışma sermayesi unsurları hareketli ve birbiriyle ilişkilidir.
4-    Çalışma sermayesi kararları kısa zamanda revize edilebilir.
5-    Yatırımların işletmenin risk derecesi üzerinde etkisi sınırlıdır.

ÇALIŞMA SERMAYESİ ÇEŞİTLERİ

1-    Sürekli Çalışma Sermayesi: İşletme faaliyetlerinin en üst düzeyde bulunması halinde faaliyetlerin aksamadan yürütülmesine olanak sağlayan minimum dönen varlık toplamıdır. Sabit çalışma sermayesi olarak da nitelendirilir. Uzun vadeli kaynaklar ile finanse edilmesi tercih edilir.

2-    Değişken Çalışma Sermayesi: Mevsimlik dalgalanmalar sonucu çalışma sermayesinden ayrıca ihtiyaç duyulan sermayedir. Kısa vadeli kaynaklar ile finanse edilir.

3-    Olağanüstü Çalışma Sermayesi: Yangın, savaş, grev gibi durumlarda ihtiyaç duyulan sermayedir. Kısa vadeli borçlanma ile karşılanmalıdır.

ÇALIŞMA SERMAYESİ YATIRIM POLİTİKALARI

1-    Atılgan Çalışma Sermayesi Politikası: Dönen varlıklara daha az yatırım yaparak likitenin düşük tutulması, riskin düzeyinin arttırılarak varlıkların oluşturulmasıdır.

2-    İhtiyatlı Çalışma Sermayesi Politikası: Dönen varlıklara daha fazla yatırım yaparak likititenin yüksek tutularak riskin düzeyinin düşük tutulması

ÇALIŞMA SERMAYESİNİN FİNANSMANI

1-    Dengeli Finanslama Stratejisi: Duran varlıklar ile çalışma sermayesinin süreklilik gösteren kısmı uzun vadeli kaynaklar ile, dalgalanma gösteren kısmı kısa vadeli kaynaklar ile finanse edilmelidir. Bu sistemde kaynak maliyeti yüksektir.
2-    İhtiyatlı Finanslama Stratejisi: İşletmenin sahip olduğu tüm varlıkların uzun vadeli kaynaklar ile finanse edilmesidir.
3-    Atılgan Finanslama Stratejisi (Atak Finansman): Dönen varlıklar kısa vadeli yabancı kaynaklarla, duran varlıklar uzun vadeli yabancı kaynaklarla finanse edilir.

Karlılık diğerlerine göre daha yüksektir.

Soru: 
 
Dönen Varlıklar    150,000,000
Duran Varlıklar    250,000,000
Kısa Vad. Yab. Kay.      50,000,000
Uzun Vad. Yab. Kay.      70,000,000
Özkaynaklar        280,000,000

a-    Yukarıdaki verilere göre net çalışma sermayesi ne kadardır?

150,000,000 – 50,000,000 = 100,000,000

b-    Yukarıdaki verilere göre çalışma sermayesi ne kadardır?

Dönen varlıklar = 150,000,000

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir