Finans, Muhasebe, Vergi...
İnsan Kaynakları

Çalışanların Motivasyonu

Çalışanları şirket yararına hareket etmek için motive etmek ve onları uzun vadede işte tutmak zor bir iştir. Çalışanları verimli bir şekilde çalışmaya yönlendirecek, sorumluluk almalarını sağlayacak, sorunları çözmeleri için harekete geçirecek ve başarılarını ödüllendirecek bir ortam yaratılması, yapılması gereken işlerin başında gelir.

İnsanları çalışmaya motive eden şirketler değil kendileridir. Ancak en iyi uygulamaların olduğu şirketler, yaratıcı çözümler, çok çalışma ve organizasyona bağlılık için ilham veren bir atmosfer yaratırlar.

Bu pozitif atmosfer, yetenekleri geliştirme, yenilerini edinme fırsatını ve güven duygusunu da içeren bir çok yarar sağlar.

En İyi Uygulamalar
Çalışanlarının performansını en üst düzeyde tutmayı başaran şirketler, üst düzey yönetimin desteğini sağlar, beklentileri düzenli olarak ve açık bir şekilde iletirler. Otoriteyi organizasyonun tabanına yayarlar, çalışanlarının sorunlarına sahip çıkıp çözmeleri için teşvik eder ve başarılı olanları herkesin önünde, sık sık kutlarlar. Bu şirketler, ücretlerin tek başına çalışanların performansını arttırmadığını ancak destekleyici bir faktör olduğunu bilirler.

Yüksek motivasyonun kaynağı, çalışanların işe yaptıkları katkının değerli olduğunu bilmeleri ve işlerini sevmeleridir. Kurumları ile iyi uyum sağlayan ve kurumun değerlerini destekleyen çalışanların performansları yükselir, işe devamsızlık oranları düşük olur, kurumda kalarak verimi ve iş ahlakını arttırmayı amaçlarlar. Yüksek performanslı şirketler ileri düzeyde motivasyon sağlamak ve çalışanları elde tutmak için aşağıdaki uygulamaları gerçekleştiriyorlar:

*Çalışanları Elde Tutmak İçin Makul İşe Alma Uygulamaları
Bu uygulamada, çalışanlar arasından seçilen bir görüşme grubu oluşturulur. İşe alınacak aday, bu grubun birçok üyesi ile görüşmeler yapar. Değişik gruplardan oluşturulan bir aday havuzundan daha iyi seçimler yapılmaya çalışılır. İşe alım döngüsü, referansların kontrolüyle beraber resmi görüşme süreci ile tamamlanmış olur. Ayrıca, bu konuda en iyi uygulamaları gerçekleştirmiş şirketler, işe alımlarda çalışanlarının tavsiyelerine de başvuruyorlar.

*Çalışan Memnuniyeti Yaratmak İçin Mümkün Olduğu Kadar Eğitim  Sağlamak
En iyi uygulamaları gerçekleştiren şirketler eğitim ihtiyaçlarını gözden geçirir ve gereksinimi olan çalışanlara bu olanağı sunar. En yararlı eğitim, performansa etki edendir. Böylece çalışanlar işe döndüklerinde yeni edindikleri yetenekleri kullanabilirler. Çalışanlarını eğitime gönderen birçok şirket, işe döndüklerinde yeni bilgilerini paylaşmalarını ister. Çalışanlara, hangi konularda eğitim almak istediklerini sormak ise ilerideki eğitimler için yeni kaynaklar oluşturabilir.

*Sorumlulukları Çalışanlara Yaymak ve Kendi Takımları İçin Hedefler Belirlemelerini Sağlamak
Birçok şirket, anketler aracılığıyla çalışanlarına işleri ve şirketleri için ne düşündüklerini soruyor. Yönetim bu anketlerde alınan tepkilerden, sorumluluğu organizasyonun tabanına doğru nasıl yayacağını planlar. Bu planlamayı yapmak için, öncelikle bir vizyon yaratılmalı ve tüm organizasyona iletilmelidir; sonra da çalışanların sorunları görmesi, tanımlaması, sahiplenmesi ve düzeltmesi sağlanmalıdır. En iyi uygulamaların gerçekleştirildiği şirketlerde, kalite kontrol, ürünü yaratana aittir ve kontrolden bu kişi sorumludur. Bu tip şirketlerde, yöneticiler yönetmekten çok koçluk yaparlar. Sorumluluk tabana doğru yayıldıkça, çalışan davranışları yavaş yavaş değişir. Yönetim, çalışanların sorumluluk aldığı bir ortam yaratır; böylelikle, çalışanlar şirketin sorunlarını çözdükçe kendileri için hedefler koyabilirler.

*Kilit Noktalardaki Çalışanları İşte Tutmak ve İşe Çekmek İçin Ek Ücretler Geliştirmek
Şirketler, ihtiyacı olanlar için aileye özel düzenlemeler yapabilir ve çok çaba gösterenleri kutlamak için başka ödüller önerebilir. Bazı şirketler, tatiller, hastalık ya da kişisel nedenlerle kullanılan izinleri, çalışanların kişisel işlerini takip etmelerine fırsat vermek amacıyla ücretli izin olarak düzenliyor. Yemekler, alternatif sağlık harcamalarını kapsayan programlar, bağımlı bakım günleri, yaşlı bakımı ve sigorta desteği gibi az maliyetli ek ücretler de kullanılabilir.

*Performans Değerlendirmeleri Yerine Hedef Belirleme Oturumları
İş yerinde değerlendirme işleminden daha iyi sonuçlar doğurabilecek çok az işlem vardır. Bu işlemleri gerçekleştirmek için gereken, çalışanlar ve onları yönetenlerin birlikte çalışmalarıdır. Birçok şirket, performans değerlendirmesi yerine daha olumlu bir ortam yaratan 3 aylık ya da yıllık hedef belirleme oturumlarını tercih ediyor. En verimli oturumlar, geçmiş kaynaklı değil geleceğe yönelen ve görev alan herkese enerji veren oturumlardır.

Çalışan anketleri, işi ve ailesi için çifte sorumluluk hisseden çalışanlar için ek kazançlar ve esnek çalışma saatlerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Bu konularla ilgili olan yöneticiler, çalışanları şirkette tutmak konusunda daha başarılı olacaktır.

Kaynak: KobiFinans Dergisi 11. Sayı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir